Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Aine- ja tiedekuntajärjestöt

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta (MED)
Luonnontieteiden tiedekunta (LUO)
Johtamiskorkeakoulu (JKK)
Kasvatustieteiden tiedekunta (EDU)
Viestintätieteiden tiedekunta (COMS)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (YKY)

Ainejärjestöt ovat yhden tai useamman oppiaineen opiskelijoiden perustamia ja toimintaa järjestäviä yhdistyksiä. Ne toimivat saman alan tai yksikön opiskelijoiden edunvalvojana ja edustajana. Ainejärjestö voi vaikuttaa omassa yksikössään esimerkiksi opetuksen suunnitteluun, opiskeluympäristön kehittämiseen ja positiivisen ilmapiirin ylläpitämiseen.

Järjestöt on tässä jaoteltu tiedekuntakohtaisesti uudistuksen yhteydessä Porin yliopistokeskuksen opiskelijayhdistystä Pointer ry:tä sekä tiedekunta- ja yliopistorajat ylittävää rauhantutkimuksen maisteriopiskelijoiden ainejärjestöä TIPSY ry:tä lukuun ottamatta.
Pointer (Porin yliopistokeskuksen opiskelijayhdistys)

TIPSY (Tampere International Peace Students' Yawl)

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta (MED)

Biopsi (bioteknologia)

Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura TLK (lääketieteen opiskelijat)

Luonnontieteiden tiedekunta (LUO)

Luuppi (tietojenkäsittelytieteet, matematiikka ja tilastotiede)

Johtamiskorkeakoulu (JKK)

Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat (JKY) (yksikköjärjestö)

AdHoc (hallintotiede)

Boomi (kauppatieteet)

Fiskus (talousjohtaminen)

Hallat (kunnallistieteet)

Iltakoulu (kansainvälinen politiikka ja valtio-oppi)

JuJu (julkisoikeus)

Pareto (taloustiede)

Spatikka (ympäristöpolitiikka ja aluetiede)

Staabi (hallintotiede)

Tariffi (vakuutustiede)

VOO (vero-oikeus)

Kasvatustieteiden tiedekunta (EDU)

Tampereen kasvatustieteiden opiskelijat Kasvo ry (tiedekunta/yksikköjärjestö)

ITU (lastentarhanopettajat)

Kalma (matematiikan aineenopettajat)

Mentor (kasvatustiede ja aikuiskasvatus)

Oka (luokanopettajaopiskelijat)

Tampereen Auskultantit (TamAus) (pedagogiset opinnot)

Viestintätieteiden tiedekunta (COMS)

Kopula (suomen kieli)

Lexica (vieraiden kielten opiskelijat)

Teema (Suomen kirjallisuus ja yleinen kirjallisuustiede)

Transla (käännöstieteet)

UDK (informaatiotutkimus)

Näty (näyttelijätyö)

Vostok (journalismi)

Reettorit (puheviestintä)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

Salus (terveystieteet)

Aatos (filosofia)

Cortex (psykologia)

Interaktio (sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaaliantropologia ja sosiaalipolitiikka)

Mutu (musiikintutkimus)

Nurina (nuorisotyö ja -tutkimus)

Patina (historia)

SOS (sosiaalityö)

Utopia (Porin yksikön pää- ja sivuaineopiskelijat)