Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Aine- ja yksikköjärjestöt

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö (IBT)
Informaatiotieteiden yksikkö (SIS)
Johtamiskorkeakoulu (JKK)
Kasvatustieteiden yksikkö (EDU)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö (LTL)
Lääketieteen yksikkö (MED)
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT)
Terveystieteiden yksikkö (HES)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö (YKY)

Ainejärjestöt ovat yhden tai useamman oppiaineen opiskelijoiden perustamia ja toimintaa järjestäviä yhdistyksiä. Ne toimivat saman alan tai yksikön opiskelijoiden edunvalvojana ja edustajana. Ainejärjestö voi vaikuttaa omassa yksikössään esimerkiksi opetuksen suunnitteluun, opiskeluympäristön kehittämiseen ja positiivisen ilmapiirin ylläpitämiseen.

Järjestöt on tässä jaoteltu yksikkökohtaisesti uudistuksen yhteydessä kolmeen yksikköön jakautunutta Reettorit ry:tä, kaikkia kansainvälisiä opiskelijoita yhdistävää ISOT ry:tä, Porin yliopistokeskuksen opiskelijayhdistystä Pointer ry:tä sekä yksikkö- ja yliopistorajat ylittävää rauhantutkimuksen maisteriopiskelijoiden ainejärjestöä TIPSY ry:tä lukuun ottamatta.

ISOT (International Students of Tampere)
Pointer (Porin yliopistokeskuksen opiskelijayhdistys)
Reettorit (puheviestintä, logopedia ja vokologia)
TIPSY (Tampere International Peace Students' Yawl)

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö (IBT)

Biopsi (bioteknologia)

Informaatiotieteiden yksikkö (SIS)

Luuppi (tietojenkäsittelytieteet, matematiikka ja tilastotiede)

UDK (informaatiotutkimus)

Johtamiskorkeakoulu (JKK)

Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat (JKY) (yksikköjärjestö)

AdHoc (hallintotiede)

Boomi (kauppatieteet)

Fiskus (talousjohtaminen)

Hallat (kunnallistieteet)

Iltakoulu (kansainvälinen politiikka ja valtio-oppi)

JuJu (julkisoikeus)

Pareto (taloustiede)

Spatikka (ympäristöpolitiikka ja aluetiede)

Staabi (hallintotiede)

Tariffi (vakuutustiede)

VOO (vero-oikeus)

Kasvatustieteiden yksikkö (EDU)

Tampereen kasvatustieteiden opiskelijat Kasvo ry (yksikköjärjestö)

ITU (lastentarhanopettajat)

Kalma (matematiikan aineenopettajat)

Mentor (kasvatustiede ja aikuiskasvatus)

Oka (luokanopettajaopiskelijat)

Tampereen Auskultantit (TamAus) (pedagogiset opinnot)

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö (LTL)

Kopula (suomen kieli)

Lexica (vieraiden kielten opiskelijat)

Teema (Suomen kirjallisuus ja yleinen kirjallisuustiede)

Transla (käännöstieteet)

Lääketieteen yksikkö (MED)

Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura TLK (lääketieteen opiskelijat)

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT)

Näty (näyttelijätyö)

Silmänkääntäjä (teatterin ja draaman tutkimus)

Vostok (journalismi ja viestintä)

Terveystieteiden yksikkö (HES)

Salus (hoitotiede ja kansanterveystiede)

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö (YKY)

KYKY Yksikön ainejärjestöjen yhteenliittymä

Aatos (filosofia)

Cortex (psykologia)

Interaktio (sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaaliantropologia ja sosiaalipolitiikka)

Mutu (musiikintutkimus)

Nurina (nuorisotyö ja -tutkimus)

Patina (historia)

SOS (sosiaalityö)

Utopia (Porin yksikön pää- ja sivuaineopiskelijat)