Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Aloitteen tekeminen

Kun opiskelijalle tai järjestölle tulee idea, jonka ylioppilaskunta voisi toteuttaa, niin asiaa kannattaa viedä eteenpäin tekemällä asiasta aloite. Jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä ja sen piirissä toimivalla yhdistyksellä on oikeus tehdä aloitteita ylioppilaskunnan edustajistolle ja hallitukselle. Aloite on tehtävä kirjallisena, esim. sähköpostina, joko pääsihteerille tai hallituksen puheenjohtajalle ja se on merkittävä aloitteeksi esim. otsikoimalla se. Otsikointi on tärkeää, sillä hallituksella ja edustajistolla on tietty aikataulu aloitteisiin vastaamiseen.

Edustajiston on vastattava aloitteeseen 2 kuukauden ja hallituksen 1 kuukauden kuluessa sen jättämisestä. 1.4.–31.7. välisenä aikana tehdyt aloitteet käsitellään 30.9. mennessä.

Aloitteen tekeminen edustajistolle

Jos asia on kaikkia opiskelijoita koskeva tai koko Tamyn toimintaan vaikuttava, kannattaa aloite tehdä edustajistolle. Edustajistolle tehtävä aloite osoitetaan hallitukselle, joka antaa siitä lausunnon. Aloite käsitellään seuraavassa mahdollisessa edustajiston kokouksessa.

Aloitteen tekeminen hallitukselle

Jos asia on yksittäinen ja koskee vain jotakin osaa opiskelijoista tai esim. Tamyn tiloja, toimintaa, ym, kannattaa aloite tehdä hallitukselle. Hallitus voi myös viedä aloitteen edustajiston käsiteltäväksi tarvittaessa. Hallitus myös pyytää syksyisin opiskelijoilta ja piirissään toimivilta yhdistyksiltä aloitteita tulevan vuoden toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Näistä tiedotetaan järjestöjen puheenjohtajatapaamisissa, sähköpostilistoilla ja näillä sivuilla. Aloitteet toimitetaan hallituksen puheenjohtajalle.

Aloitteiden tekemisestä ja siitä, mille taholle aloite tulisi osoittaa, voi tiedustella tarkemmin pääsihteeriltä sekä hallituksen puheenjohtajalta.