Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Apua tiedotukseen

Tässä osiossa kerrotaan tiivistetysti Tamyn piirissä toimivien yhdistysten käytössä olevista tiedotuskanavista ja niiden toimintaperiaatteista. Lisätietoja saat järjestö- ja viestintäasiantuntijalta.

Sähköpostilistat
Tapahtumakalenteri
Tapahtuu-viikkotiedote
Ajankohtaista-viikkotiedote
Tamyn kalenteri
Tiedottaminen englanniksi
Yliopiston viestintä

Sähköpostilistat

Järjestöjen keskeiset toimijat tavoitat ainejärjestö- ja harrastejärjestölistojen kautta. Alle on koottu niistä tärkeimmät. Ohjeet kaikille avoimille sähköpostilistoille liittymiseen sekä luettelon kaikista Tamyn sähköpostilistoista löydät Sähköpostilistat-osiosta.

APN-lista@uta.fi

Ainejärjestöjen kaikki puheenjohtajat tavoitat APN-lista@uta.fi -sähköpostilistan kautta. Listaa käytetään kaikkia ainejärjestöjä koskettavista asioista tiedottamiseen, puheenjohtajatapaamisen koolle kutsumiseen sekä keskusteluun.

Lista on suljettu, ja sitä ylläpitää jvasiantuntija. Hän lisää uudet puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat ja poistaa vanhat aina jokaisen vuoden aluksi heti saatuaan tiedon ainejärjestöjen uusista toimihenkilöistä. Jos tehdystä ilmoituksesta huolimatta et uutena puheenjohtajana saa postia listalta, ota yhteyttä jvasiantuntijaan. Hän voi myös harkinnan jälkeen välittää listalle ainejärjestöjä koskettavia virallisempia viestejä.

KERHOLISTA-TAMY@uta.fi

KERHOLISTA on tarkoitettu harrasteyhdistysten puheenjohtajille. Listaa käytetään APN-listan tavoin tiedottamiseen ja keskusteluun, ja myös se on suljettu lista, jota ylläpitää jvasiantuntija.

aj-tiedotus@uta.fi

Listalle kuuluvat järjestöjen tiedottajat, ja se on avoin lista, jolle voi vapaasti liittyä.

Lista on tarkoitettu pääasiassa Tamyn ja sen piirissä toimivien yhdistysten tiedotukseen, ja ideana on, että sille kuuluvat tiedottajat välittävät kiinnostaviksi katsomansa viestit omien järjestöjensä sähköpostilistoille. Listalle välitetään myös Tamyn ja Suomen ylioppilaskunnan liiton SYL:n tiedotteita, kannanottoja, kommentteja ja lausuntoja.

Listalle voidaan välittää tiedotteita myös ulkopuolisten järjestöjen tapahtumista tai toiminnasta, jos ne ovat opiskelijoille suunnattuja tai muuten sivuavat Tamyn toimintaa. Ulkopuolisten tahojen tapahtumista tiedotetaan listalle vain kerran. Kannattaa myös käydä läpi Tamyn erilaiset aihepiirikohtaiset sähköpostilistat, joilla tiedotetaan kohdennetusti esimerkiksi koulutuspolitiikasta sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumista.

Tapahtumakalenteri

Järjestöt voivat maksutta ilmoittaa tapahtumistaan Tamyn sähköisessä tapahtumakalenterissa. Siellä kerrotaan myös ylioppilaskunnan omista tapahtumista. Kalenteriin toivotaan erityisesti ilmoituksia kaikille avoimista tapahtumista, konserteista, bileistä, urheilutapahtumista ja muista tempauksista, mutta toki siellä voi ilmoittaa myös esimerkiksi sääntömääräisistä kokouksista.

Kalenterissa voidaan lisäksi julkaista valikoituja Tamyn ulkopuolisten tahojen ilmoituksia, kuten yliopiston tai yliopistolla järjestettävien tapahtumien ilmoituksia sekä muita sellaisia tapahtumailmoituksia, joissa on selkeä painotus opiskelijanäkökulmaan.

Tapahtumia voi ilmoittaa kalenteriin klikkaamalla kalenterin "Lisää tapahtuma"-välilehteä ja tunnistautumalla sen jälkeen palveluun yliopiston peruspalvelutunnuksella ja siihen liittyvällä salasanalla. Tapahtuman lisääjän peruspalvelutunnus ei tule näkyviin. Järjestösihteeri hyväksyy kaikki lisätyt tapahtumat ennen niiden julkaisua, joten toisinaan hyväksymisessä saattaa olla pieni viive.

Tapahtuu-viikkotiedote

 • Tapahtuu on Tamyn viikkotiedote, joka ilmestyy joka maanantai lukukausien aikana syyskuun alusta toukokuun loppuun. Listalla on noin 1400 tilaajaa, joten sillä tiedottaminen kannattaa!
 • Tiedote lähetetään maanantaisin tapahtuu@uta.fi -sähköpostilistalle.
 • Aineisto viikkotiedotteeseen tulee lähettää viimeistään edeltävänä sunnuntaina Tamyn jvasiantuntijalle.
 • Ihanteellinen tapahtumailmoitus on tiivis, maksimissaan noin 600 merkkiä pitkä puffiteksti, josta käy ilmi mitä, missä ja milloin tapahtuu, mitä se maksaa (vai onko ilmainen), kuka sen järjestää ja miksi kannattaa tulla mukaan.
 • Tiedotteessa julkaistaan ensisijaisesti Tamyn ja sen piirissä toimivien järjestöjen ilmoituksia. Harkinnan mukaan voidaan julkaista tietoja myös muista, suoraan opiskelijatoimintaan liittyvistä tapahtumista tai Tampereen yliopistolla järjestettävistä tapahtumista.
 • Tiedotteessa julkaistavien tapahtumien tulee olla lähtökohtaisesti kaikille avoimia.
 • Jvasiantuntija koostaa viikkotiedotteen, otsikoi ilmoitukset ja muokkaa tekstejä tarpeen mukaan.
 • HUOMIO! Tapahtuu-viikkotiedote käännetään englanniksi ja lähetetään maanantaisin myös kansainvälisten opiskelijoiden is-list-sähköpostilistalle. Jos ETTE HALUA, että tapahtumapuffianne käännetään englanniksi, mainitkaa siitä puffin lähettämisen yhteydessä.

Ajankohtaista-viikkotiedote

 • Ajankohtaista on Tamyn toinen viikkotiedote, joka ilmestyy joka keskiviikko lukukausien aikana syyskuun alusta toukokuun loppuun. Ajankohtaista-tiedotteeseen kootaan uutisia, lausuntoja, ym. ajankohtaisia opiskelijoita koskevia asioita sekä Tamyn ja sen piirissä toimivien yhdistysten ajankohtaista toimintaa. Yhdistykset voivat tiedotteen kautta jakaa esim. nettilehtensä kaikkien opiskelijoiden luettavaksi.
 • Tiedote lähetetään keskiviikkoisin tapahtuu@uta.fi -sähköpostilistalle.
 • Tiedote koostetaan siten, että asiasta on otsikko ja sen alla linkki.
 • Aineisto tiedotteeseen eli otsikko ja linkki tulee lähettää viimeistään edeltävänä tiistaina Tamyn järjestö- ja viestintäasiantuntijalle.
 • Tiedotteessa julkaistaan ensisijaisesti Tamyn asiantuntijoiden valitsemia uutisia, tiedotteita, ynnä muita ajankohtaisia asioita sekä Tamyn piirissä toimivien järjestöjen ajankohtaisia asioita.
 • Tiedotteessa julkaistavien asioiden tulee lähtökohtaisesti olla sellaisia, että ne koskettavat kaikkia opiskelijoita.
 • Järjestö- ja viestintäasiantuntija koostaa Ajankohtaista-tiedotteen ja muokkaa otsikoita tarpeen mukaan.

Tamyn kalenteri

Tamyn kalenteri jaetaan opiskelijakorttien ja lukuvuositarrojen jaon yhteydessä jäsenille aina syyslukukauden alussa. Ainejärjestöt ja muut Tamyn piirissä toimivat järjestöt sekä ryhmät voivat toimittaa järjestöesittelynsä kalenteriin joka kevät. Aineiston koostamisesta vastaa järjestö- ja viestintäasiantuntija, joka tiedottaa aineistojen lähetysohjeista ja kalmanlinjoista keväisin.

Tiedottaminen englanniksi

Tampereen yliopistossa opiskelee myös vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita, jotka mielellään tutustuvat suomalaiseen opiskelijakulttuuriin. Järjestöt voivat tavoittaa ulkomaalaiset opiskelijat englanninkielisen infolistan (is-lista@uta.fi) kautta. Järjestöt voivat lähettää sille englanninkielisiä tapahtumatiedotteita kansainvälisten asiain asiantuntijan kautta.

Tapahtuu-viikkotiedote käännetään englanniksi ja lähetetään is-list@uta.fi -listalle aina, kun Tamyssa on paikalla kääntäjäharjoittelija. Englanniksi käännetään ne tapahtumailmoitukset, joiden katsotaan olevan ei-suomenkielisille soveltuvia (eli ei esimerkiksi ilmoituksia kokonaan suomenkielisistä luennoista).

Yliopiston viestintä

Tampereen yliopistolla toimivat järjestöt voivat tiedottaa yliopiston viestintäkanavien kautta etenkin kampukselle sijoittuvista tapahtumista. Kätevä, kaikki yliopiston viestintäväylät kokoava reitti on viestintäyksikön Kerro uutisesta -lomake, jonka kautta voi tiedottaa esimerkiksi Aikalaiseen, Yliopistouutisiin ja yliopiston tapahtumakalenteriin.