Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Fuksin ABC

Fuksin aakkosista voit tutustua yliopistolla käytettyjen sanontoihin ja lyhenteisiin, oppia näiden merkitys sekä huomaamattasikin käyttää näitä yliopistourallasi.

Tutustu myös Tampereen yliopiston opiskelun sanakirjaan: http://www12.uta.fi/opiskelu/sanakirja/sanasto.phtml

A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y
 
A
 
AATEMARKKINAT on tapahtuma, jossa yliopistolla ja ylioppilaskunnan piirissä toimivat  yhdistykset ja kerhot esittäytyvät päätalon aulassa. Lue lisää Aatemarkkinoiden sivuilta.
 
AIKALAINEN on Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti. Jaetaan ilmaiseksi muun muassa yliopistolla. Aikalaista voit lukea myös lehden sivuilla.
 
AINEJÄRJESTÖ kokoaa saman alan opiskelijat yhteen, järjestää toimintaa ja valvoo opiskelijoiden etua. Löydä omasi Tamyn ainejärjestö-sivuilta.
 
AINEJÄRJESTÖTILA on Tamyn kaikille jäsenille avoin hengailutila Pinni A:n porttiosan neljännessä kerroksessa. Sen kokoushuoneessa useat ainejärjestöt kokoontuvat. Monilla ainejärjestöillä on omatkin järjestötilansa. Lue lisää tilasta Tamyn tarjoamista tiloista kertovalla sivulla.
 
AKATEEMINEN VAPAUS Akateemisella vapaudella on monta vakiintunutta merkitystä. Opiskelijoille se merkitsee ensisijaisesti sitä, että opiskelutahdin ja opintojen sisällön voi päättää itse opetussuunnitelman ja opintoaikojen rajauksen puitteissa. Yleisemmin se viittaa siihen, että yliopistolaiset voivat vapaasti tutkia ja opettaa haluamaansa aihetta.
 
AKATEEMINEN VARTTI Opetus alkaa yliopistolla viisitoista minuuttia yli tasatunnin, ellei toisin mainita.
 
ALAKUPPILA on päätalon alakerrassa oleva kahvila, kampuksen legendaarisin ja leppoisin paikka oleiluun ja henkevään keskusteluun kahvikupin äärellä.
 
ATALPA on Akateeminen liikunta- ja palvelutalo, joka on yksi kolmesta Unipoli Sportin liikuntakeskuksista Tampereella. Lue lisää Unipoli Sportin sivuilta.

AVAJAISET nimensä mukaisesti avaavat lukuvuoden, ja sijoittuvat syyskuun ensimmäiselle viikolle. Yliopiston ja Tamyn yhteisessä tapahtumassa koko yliopistoyhteisö juhlii koko päivän ajan – tapahtumaa on keskusteluista, grillaamisesta kaiken huipentavaan iltabileisiin! Lue lisää Avajaisten sivuilta.
 
AVIISI on Tampereen ylioppilaslehti, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lehden löytää ständeiltä kampuksella ja kaupungilla sekä Aviisin sivuilta.

B

BMT BioMediTech on Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen instituutti eli biolääketieteellisen teknologian yksikkö. Tutustu yksikköön sen sivuilla.

 
C
 
CMT Viestinnän, median ja teatterin yksikkö. CMT:hen voit tutustua yksikön sivuilla.
 
D
 
DOMMA, DOMUS, DOMARI Legendaarisia opiskelija-asuntoloita Kalevassa. Vanha Domus tunnetaan myös nimellä VD ja sen kellarissa sijaitsee Tamyn kerhohuone.
 
DOSENTTI on Väitellyt henkilö, joka tutkii ja opettaa säännöllisen epäsäännöllisesti yliopistolla.
 
E
 
EDARI eli edustajisto on 40 jäsenestä koostuva Tamyn ylin päättävä elin. Kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä on läsnäolo-oikeus edarin kokouksissa: seuraa tiedotusta esimerkiksi Tamyn Facebookin kautta! Edustajiston toiminnasta voit lukea lisää edarin sivuilla.
 
EDU Kasvatustieteiden yksikkö. Tutustu EDUun sen sivuilla.
 
ETKOT Ennen virallisia bileitä pidettävät alkulämmittelyt. Ks. myös JATKOT.
 
F
 
FUKSI Ensimmäisen vuoden opiskelija eli mitä todennäköisimmin sinä.
 
G
 
GRADU Pro gradu -työ, maisterintutkinnon opinnäytetyö.
 
H
 
HAALARIBILEET ovat opiskelijabileet, joissa pidetään hauskaa haalareissa. Poikkitieteelliset haalaribileet ovat kuukausittain lukukausien aikana Boomi ry:n järjestämät bileet.
 
HAALARIT ovat monen opiskelijan käytännöllinen bilevaate.
 
HALLOPEDI on yliopiston hallintoelimessä vaikuttava opiskelijaedustaja. Tamy koordinoi ja valitsee hallopedit ja haku on avoin kaikille opiskelijoille. Lue lisää hallopedina toimimisesta opiskelijaedustamisen sivuilta.

HARRASTEYHDISTYKSET ovat saman harrastuksen tai vakaumuksen pohjalta toimivia yhdistyksiä, joiden toimintaan voi osallistua opintoalaan katsomatta. Tekemistä ja puuhaa löytyy laidasta laitaan Tamyn piirissä toimivien, liki 40 yhdistyksen skaalassa, tutustu toimintaan Tamyn harrasteyhdistysten sivulla.
 
HES Terveystieteiden yksikkö. Tutustu yksikköön sen sivuilla.
 
HOPS on henkilökohtaista opintojen suunnittelua ja väline akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisessä.
 
HUMANIKA on Humanistis-kasvatustieteellinen osastokirjasto Tietopinnissä. Lue lisää Humanikan sivuilta.
 
HYLSY Tentin arvosana, hylätty. Uusintaan meni.
 
HÄMEENKADUN APPRO Kauppatieteiden ainejärjestö Boomi ry:n järjestämä kostea opiskelijatapahtuma, jossa kolutaan keskustan ravintolat. Lue lisää appron sivuilta.
 
J
 
JATKOT Tapahtuman viralliset jatkobileet.
 
JKK Johtamiskorkeakoulu. Tutustu yksikköön sen sivuilla.
 
JOO-OPISKELU Joustavan opinto-oikeuden turvin voit sopimuksen mukaan suorittaa valinnaisia opintoja myös muista yliopistoista. Lisätietoa löydät yliopiston sivuilta.
 
JUVENES Tamylaisten ja teekkareiden omistama yhtiö, joka tarjoaa muun muassa ravintola- ja painopalveluja. Edukas opiskelijaruokailu onnistuu vaikkapa päätalolla. Lue lisää Juveneksen sivuilta.
 
K
 
KANDI Kandidaatintyö tai kandidaatiksi valmistunut opiskelija.
 
KAUPIN KAMPUS sijaitsee Tampereen yliopistollisen keskussairaalan (TAYS) tuntumassa, ja siellä toimivat biolääketieteellisen teknologian, lääketieteen ja terveystieteen yksiköt.
 
KAUPUNKISUUNNISTUS on Tamyn erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestämä tapahtuma, jossa suunnistetaan joukkueina Tampereen keskustassa järjestöjen rasteilta toiselle tehtäviä suorittaen. Tämä kannattaa kokea! Lue lisää Kaupunkisuunnistuksen sivuilta.
 
KOLMIOT Luupin, Staabin ja Indecsin kerran kuussa järjestämät opiskelijabileet, lue lisää Kolmioiden sivuilta.
 
KOPO Lyhenne sanasta koulutuspoliittinen. Koulutuspoliittisella edunvalvonnalla varmistetaan, että hyvät opiskelumahdollisuudet taataan jatkossakin sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Lue lisää koulutuspolitiikasta.
 
KV Kansainvälinen.
 
KV-TUUTORI Kansainvälisten opiskelijoiden tuki ja turva. Kv-tuutorihaku järjestetään aina keväisin. Lue lisää kv-tuutoroinnin sivuilla.
 
KV-YHDYSHENKILÖ Tietää yksikössäsi esimerkiksi vaihtopaikoista.
 
L
 
LEHTORI Opettaja yliopistossa.
 
LINNA Osa yliopiston kampusaluetta. Linnassa on muun muassa yliopiston kirjasto. Lisätietoja Linnasta yliopiston sivulla.
 
LTL Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö. Tutustu yksikköön sen sivuilla.
 
LUENTO kestää yleensä 1 1/2 h.

LUKUVUODEN AVAJAISET ks. AVAJAISET
 
M
 
MED Lääketieteen yksikkö. Tutustu yksikköön sen sivuilla.
 
MIKROLUOKKA Luokka, jossa ei voi lämmittää ruokaa vaan käyttää tietokonetta.
 
MINERVA Pinni B:n opiskelijaravintola. Lue lisää Minervan sivulla.
 
MOREENI Yliopiston oma radioasema, joka poikkeaa valtavirrasta. Tutustu Moreeniin sen sivuilla.
 
N
                                            
NORSSI Normaalikoulu, jossa luokan- ja aineenopettajat tekevät opetusharjoittelunsa.
 
N:NNEN VUODEN OPISKELIJA Henkilö, joka on opiskellut pidempään kuin viisi vuotta. Siitä eteenpäin ei enää lasketa.
 
NYYTI Opiskelijoiden tukikeskus, josta saa juttuseuraa, jos kaikki ei tunnu menevän ihan putkeen vaikkapa opintojen tai ihmissuhteiden parissa. Nyytin hengailuillat ovat kaikille avoimia ja päihteettömiä tapahtumia. Lue lisää Nyytin sivuilla, ja seuraa hengailuiltojen aikoja Tamyn tapahtumakalenterista.
 
NÄTY Aiemmin tunnettu nimellä Näyttelijätyön laitos. Nätyläisistä tulee näyttelijöitä. Tutustu Nätyn sivuihin.
 
O
 
OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka päätöksistä yliopiston tulevaisuus ja toiminta pitkälti riippuvat.
 
OLL on Opiskelijoiden Liikuntaliitto, johon kaikki Tamyn jäsenet automaattisesti kuuluvat. Liitto järjestää isoja liikuntatapahtumia ja -kampanjoita sekä muun muassa neuvottelee tuntuvia etuja ja alennuksia liikuntatapahtumien osallistumismaksuista. OLL:n sivuilta löydät lisätietoa.
 
OPINTOSUORITUSOTE pitää sisällään kaikki suorittamasi opinnot, ja otteella todistat mitä olet opiskellut.
 
OPINTOPUTKI yhdistää Tampereen yliopiston päärakennuksen ja Pinni B:n.
 
OPINTOPÄÄLLIKKÖ vastaa sinunkin yksikkösi opetukseen liittyvistä asioista.
 
OPINTOPISTE on opintojen mittayksikkö. Vuoden työ = 60 opintopistettä. Kandin tutkinto 180 pistettä ja maisterin tutkinto 120 opintopistettä (poikkeuksena psykologiaa tai lääketiedettä opiskelevat).
 
OPISKELIJAN TAMPERE, OT on kolmen tamperelaisen ylioppilas- ja opiskelijakunnan yhteenliittymä. Osoitteesta opiskelijantampere.fi saat lisätietoa esimerkiksi opiskelija-alennuksista.
 
OPISKELUKYKY on opiskelijan työkykyä. Opiskelukykyyn vaikuttavat opiskelijan voimavarat, opiskelutaidot, opetus- ja ohjaustoiminta sekä opiskeluympäristö. Opiskelukyky-sivuilla voi tutustua tarkemmin aiheeseen sekä saada ideoita omankin opiskelukyvyn kartuttamiseen.
 
OPM on bilekutsuista tuttu lyhenne: oma pyyhe/pullo mukaan.
 
OPSU-RYHMÄ
on työryhmä, jossa opintoja yksiköissä suunnitellaan ja jonka kautta opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa opintojen sisältöihin ja rakenteeseen.
 
ORIENTOIVAT OPINNOT Ohittamaton tietopaketti opiskelusta, yliopistosta ja muusta hyödyllisestä heti opintojen alussa. Ajankohdat voit tarkistaa yliopiston sivuilla.
 
P
 
PALVELUTOIMISTO Tamyn toimistolta voit muun muassa hakea opiskelijakorttisi. ks. kohta TAMYN TOIMISTO.

PERUSPALVELUTUNNUS on avain sähköisiin palveluihin.
 
PINNI on Tampereen yliopiston suurin rakennus, joka on jaettu kolmeen osaan: A:han B:hen ja Tietopinniin. Lisätietoja Pinnistä yliopiston sivulla.
 
PROFFA eli professori on tieteenalan ylin opettaja.
 
PROMOOTIO on akateeminen juhla, jossa väitöskirjan tehneet vihitään tohtoreiksi.
 
PRUJU on monistettu lyhennelmä usein paksusta, vieraskielisestä tenttikirjasta.
 
PÄÄTALO on yliopiston päärakennus osoitteessa Kalevantie 4. Lisätietoja päätalosta yliopiston sivulla.
 
PÖNÖTYS on jäykähköä oleilua ennen hauskanpidon alkamista.
 
R
 
ROHEE JA ROHEE XTRA Juveneksen edulliset ruoat, ks. JUVENES.
 
S
 
SIS Informaatiotieteiden yksikkö. Tutustu yksikköön sen sivuilla.
 
SOPO
Lyhenne sanasta sosiaalipoliittinen. Kaikki opiskelijan toimeentuloon, asumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat. Lue lisää Tamyssa tehtävästä sosiaalipolitiikasta.
 
SYL eli Suomen Ylioppilaskuntien Liitto on ylioppilaskuntien kattojärjestö, jolla on päämaja Helsingissä. Lisätiedot SYL:n sivuilla.
 
T
 
TAMY Tampereen yliopiston ylioppilaskunta. Olet Tamyn jäsen, onneksi olkoon! Tarjoamme sinulle palveluja, tapahtumia ja toimintaa. Lue lisää ylioppilaskuntasi Tamy -osiosta.
 
TAMYN TOIMISTO Ylioppilaskunnan toimisto sijaitsee yliopiston päätaloa vastapäätä osoitteessa Yliopistonkatu 60 A, 2 krs (ks. kartalla). Toimistolle ovat kaikki opiskelijat tervetulleita. Toimistolla voi myös bongata hallituslaisen ja sihteerin työssään.
 
TEEKKARI on Teknillisen yliopiston opiskelija. Vapun aikaan villeimmillään: silloin on vaikea välttyä jäynän kohteeksi joutumiselta ja/tai wappulehti Tampin myyjiltä.
 
TENTTI Opinnot saa rivakasti etenemään käymällä välillä tenteissä. Ne voi tehdä myös sähköisesti.
 
TIETEENALAYKSIKKÖ ks. YKSIKKÖ.
 
TOAS Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö, jonka kautta voi hakea edullista opiskelija-asuntoa. Lisätiedot Toasin sivuilla.
 
TOHTORIOPISKELIJA tekee väitöskirjaa ja tohtoriopintoja.
 
TTY Tampereen teknillinen yliopisto. Hervannassa. Lisätiedot TTY:n sivuilla.
 
TTYY Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta. Tuttavallisemmin Titityy. Lisätiedot TTYY:n sivuilla.
 
TULOVALVONTA Kela tarkkailee opintotuen saajan verotettavaa tuloa. Jos tulorajat paukkuvat, tukea voi palauttaa takaisin. Muuten seuraa opintorahan ja asumislisän takaisinperintä.
 
TUTKINTO-OHJELMA koostuu niin sanotusta laaja-alaisesta kandidaattiohjelmasta ja erikoistavammista maisteriopinnoista, joihin voi kuulua useampi opintosuunta.
 
TUUTORI Uuden opiskelijan tuki ja turva, vanhempi opiskelija. Tuutorien puoleen voi kääntyä niin opintojen aloittamiseen, opiskelukaupunkiin tutustumiseen kuin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiinkin liittyvien kysymysten kera.
 
U
 
ULKKARI Ulkomainen opiskelija.
 
V
 
VAIHTARI Vaihto-opiskelija.
 
VALIOKUNNAT ovat Tamyn hallituksen vuodeksi kerrallaan asettamia toimielimiä, jotka toimivat eri vastuualueiden eli sektoreiden ympärillä. Ne järjestävät toimintaa sektoriin liittyen, pitävät yllä keskustelua ajankohtaisista asioista sekä valmistelevat ja panevat toimeen sektoritoimintaan kuuluvia hankkeita. Lue lisää Tamyn valiokuntien sivuilta.
 
VIRASTOMESTARIT Vastaavat yliopistolla muun muassa yleisestä valvonnasta, tilojen ja laitteiden toimivuudesta sekä huoltotehtävistä.
 
VIRTA on kasvatustieteiden valtakunta. Lisätietoja Virrasta yliopiston sivulla.
 
VUOSIJUHLAT Tuttavallisemmin vujut. Akateemisen perinteen mukainen juhla, sopiva sekoitus pönötystä ja hauskanpitoa. Eri ainejärjestöillä on omat vuosijuhlaperinteensä. Myös Tamy juhlii vuosijuhlia viiden vuoden välein – lue lisää synttäreiden sivuilla.
 
Y
 
YKSIKKÖ Vastaa alansa tutkimuksesta ja opetuksesta. Opiskelet siis vaikkapa Salatieteiden yksikössä alkemian tutkinto-ohjelmassa.

YKSIKKÖJÄRJESTÖ on yksikön ainejärjestöjen yhteenliittymä. Tällä hetkellä kahdessa yksikössä, JKK:ssa sekä EDUssa, toimivat erikseen perustetut yksikköjärjestöt, muissa yksiköissä ainejärjestöt tekevät yhteistyötä löyhemmällä rakenteella. Yksikköjärjestöt löydät Tamyn aine- ja yksikköjärjestöt -sivulta. Ks. myös JKK, EDU ja AINEJÄRJESTÖT.
 
YKY Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Tutustu yksikköön sen sivuilla.
 
YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tampereella ja kolmellatoista muulla paikkakunnalla. Lisätiedot Tampereen YTHS:n sivuilla.