Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Hallitus

Tamyn hallitus on ylioppilaskunnan moottori, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5-7 jäsentä. Edustajisto valitsee heidät kalenterivuodeksi kerrallaan johtamaan ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa edustajiston määrittelemien linjojen mukaisesti. Päivittäisessä toiminnassaan hallituksen jäsenet toteuttavat yhdessä asiantuntioiiden kanssa opiskelijoiden edunvalvontaa niin yliopistolla, kaupungilla kuin kansallisellakin tasolla yhteistyössä muiden ylioppilaskuntien ja Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kanssa. Sen lisäksi hallitus toimii yhteistyössä ylioppilaskunnan järjestöjen, valiokuntien, jaostojen ja muiden toimijoiden kanssa jokaisen opiskelijan arjen parantamiseksi ja Tamyn toimintasuunnitelman toteutumiseksi.

Hallituksen jäsenyys on luottamustoimi, josta maksetaan maltillista palkkiota. Hallitus päättää vuosittain sisäisestä työnjaostaan siten, että toimintasunnitelma sekä jatkuva toiminta saadaan hoidettua mielekkäimmällä mahdollisella tavalla. Katso Tamyn jatkuvaan toimintaan liittyvistä teemoista lisätietoa kohdasta Toiminta: http://www.tamy.fi/toiminta

Lue lisää