Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Jäsenyys

Tamyn jäseniä ovat yliopistolain mukaan kaikki Tampereen yliopistossa alempaa tai ylempää perustutkintoa suorittavat tutkinto-opiskelijat.  Jäseneksi ei tarvitse erikseen liittyä, vaan jokainen opiskelija liittyy automaattisesti ylioppilaskunnan jäseneksi samalla kun ilmoittautuu läsnä olevaksi opiskelijaksi lukuvuodelle.

Jatko-opiskelijoille jäsenyys on vapaaehtoinen.

Mistä jäsenmaksu koostuu?

Ilmoittautumisen yhteydessä maksettava jäsenmaksu (lukuvuonna 2016–2017 perustutkinto-opiskelijoilta 116 euroa) koostuu YTHS:lle menevästä maksusta, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n ja Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n jäsenmaksuista sekä varsinaisesta Tamyn jäsenmaksun osuudesta. Viimeksi mainitulla kustannetaan kaikki Tamyn palvelut ja edunvalvonta.

OLL:n logo

 

SYL:n logo


Mitä hyötyä jäsenmaksusta on?

Tamy valvoo jäsentensä etua paitsi Tampereen yliopistossa myös Tampereen seudulla. Tärkeimpänä Tamyn lakisääteisenä tehtävänä on nimittää opiskelijaedustajat yliopiston ja sen yksiköiden hallintoon. Näin opiskelijat ovat edustettuina siellä, missä heitä koskevia päätöksiä yliopistossa tehdään. Lisäksi Tamy toimii asiantuntijana, antaa lausuntoja ja tekee kannanottoja opiskelijoita koskevissa kysymyksissä sekä edustaa opiskelijoita erinäisissä valmistelevissa työryhmissä.

Valtakunnallisen tason vaikuttajana keskeinen on Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL), jonka jäsen Tamykin on. Yhdessä ja erikseen ylioppilaskunnat ovat neuvotelleet kaikki opiskelijoita koskevat tukijärjestelmät ja edut, ja tämä työ jatkuu hellittämättä. Viimeisimpiä esimerkkejä edunvalvonnasta ovat kampanjat yliopistokoulutuksen säilyttämisestä maksuttomana myös tulevaisuudessa sekä opintorahan sitomisesta indeksiin.

Tamy tarjoaa jäseniYTHS:n logolleen ja piirissään toimiville noin 80 yhdistykselle runsaasti erilaisia palveluja. Niihin kuuluvat muun muassa neuvontapalvelut, ylioppilaslehti Aviisi, terveydenhoito YTHS:ssä, maksuton lainopillinen neuvonta, tapahtumat, toiminta ja paljon muuta. Tärkeä etu itsessään on opiskelijakortti ja sen tuomat opiskelija-alennukset, joista löydät enemmän tietoa Opiskelijaedut-osiosta.

Lisäksi Tamy tarjoaa jäsenilleen lukuisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, harjoittaa kansainvälistä toimintaa ja käyttää itse yhteiskunnallisia puheenvuoroja esimerkiksi kehitysyhteistyön, tasa-arvon ja ympäristöasioiden puolesta. Tutustu mahdollisuuksiin Toiminta-osiossa!

Miten jäsenmaksu maksetaan?

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on pakollinen kaikille alempaa ja/tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville opiskelijoille, jotka ilmoittautuvat yliopistoon läsnäoleviksi. Lukuvuoden 2016-2017 ylioppilaskunnan jäsenmaksu on 116 euroa. Jatkotutkintoa suorittavien opiskelijoiden maksu on 49 euroa, mutta se ei ole heille pakollinen, koska jatko-opiskelijan ei ole välttämätöntä kuulua ylioppilaskuntaan. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu ei oikeuta YTHS:n palveluihin. Muut opiskelijat eivät maksa ylioppilaskuntamaksua.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu täytyy AINA maksaa henkilökohtaista viitenumeroa käyttäen. Viitenumeron näkee toukokuussa kotiin lähetetystä pankkisiirrosta ja ilmoittautumisaikana NettiOpsusta kohdasta Ilmoittautuminen. Lisäksi viitenumeron saa selville soittamalla aktuaarinkansliaan (050 318 7000) tai kirjoittamalla osoitteeseen aktuaari(at)uta.fi.

Lisätietoja maksamisesta ja ilmoittautumisesta saa yliopiston ilmoittautumisohjeesta. Vapaaehtoisista maksuista voi lukea kotiin touko-kesäkuussa tulleesta pankkisiirtolomakkeesta tai NettiOpsusta kohdasta Ilmoittautuminen

Jäsenmaksusta vapauttaminen varattomuuden perusteella

Tamyn pääsäännön 10§:n mukaan ylioppilaskunnan hallitus voi päättää jäsenmaksusta vapauttamisesta kokonaan tai osittain, jos jäsenen todistetun varattomuuden vuoksi on ilmeistä, että jäsenmaksu vaarantaisi hänen perustuslain 16§:n mukaisen oikeutensa saada opetusta. Vapautuksen harkinnan vähimmäisehtona on se, että viranomainen on todennut opiskelijan varattomaksi. Vapautus perustuu aina hallituksen yksilölliseen harkintaan. Varattomuuden todistamisesta ja jäsenmaksusta vapauttamisesta lisätietoja antaa sosiaalipoliittinen asiantuntija.