Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Järjestöt

Tamy haluaa tarjota 11 500 jäsenelleen mahdollisimman monipuolista toimintaa, ja järjestöjen kautta se onnistuu parhaiten. Järjestötoiminnan tukeminen onkin yksi Tamyn tärkeimmistä tehtävistä. Sitä Tamyssa hoitaa järjestösektori, jonka toimijoita ovat järjestö- ja viestintäasiantuntija ja vuosittain vaihtuvan Tamyn hallituksen järjestövastaava.

Järjestö- ja viestintäasiantuntijana työskentelee Maria Mäki-Hakola ja Tamyn 2017 hallituksessa järjestöasioista vastaa Venla Monter.

Tamyn järjestösektorin tarkoituksena on tukea ylioppilaskunnan jäsenten aktiivisuutta ja luoda järjestöille mahdollisimman hyvät puitteet keskittyä toimintaansa ja sen kehittämiseen. Järjestösektorin tehtäviin kuuluu

  • pitää yhteyttä Tamyn piirissä toimivaan noin kahdeksaankymmeneen järjestöön esimerkiksi kutsumalla niiden puheenjohtajat säännöllisesti tapaamisiin
  • organisoida toiminta-avustushaku ja esitellä projektitukihakemukset hallitukselle
  • järjestää ja suunnitella järjestöille koulutuksia (esimerkiksi yhdistystoimintakoulutus ja taloudenhoitajakoulutukset)
  • huolehtia muista järjestöpalveluista, kuten kokous- ja illanviettotiloista
  • tukea järjestöjä eri tavoin: tarjota yhdistysneuvontaa ja järjestää vapaamuotoisia tapahtumia yhdistyksille (esimerkiksi Ai Musta Tuli Vastaava? -tapahtuma vuoden alussa)

Järjestösektorin osana toimii myös järjestövaliokunta, jonka tarkoituksena on tukea järjestösektoria esimerkiksi toiminta-avustushaun toteutuksessa ja järjestöille suunnattujen tapahtumien suunnittelussa.