Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Lausunnot ja kannanotot

Tamyn julkaisemat lausunnot ja kannanotot.

Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Mika Hannula kommentoi 18.11.2016 TTY:n sivuilla päätöstä keskeyttää tamperelaisten korkeakoulujen Tampere3 –yhdistymishankkeen valmistelu. Hannulan esittämät perustelut päätökselle ovat ymmärrettäviä ja päätös on varmasti tehty huolellisen harkinnan jälkeen. Osa Hannulan prosessin tähänastista etenemistä koskevista kommenteista ei kuitenkaan yksinkertaisesti pidä paikkaansa.

Tampere3-prosessi etenee eduskuntakäsittelyyn ja hallituksen ehdotus Tampere-3 korkeakoulukonsernia koskevista lakimuutoksista sekä opetusyhteistyötä koskevista lakimuutoksista oli lausuntokierroksella. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Tamya lausumaan esityksistä. Hallituksen esityksessä on edelleen ongelmia perustuslain ja ylipistolain näkökulmasta.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) pitää tavoitetta opiskelijavalintojen kehittämisestä yhtenäisempään, selkeämpään ja ennustettavampaan suuntaan tärkeänä, mutta näkee sekä opiskelijavalintojen uudistamisen aikataulun että esitetyt toimenpiteet monilta osin ongelmallisina.

Me allekirjoittaneet ylioppilaskunnat vetoamme sen puolesta, että opiskeluterveydenhuolto säilytetään yhtenäisenä ja laadukkaana kokonaisuutena. Tämä onnistuu parhaiten turvaamalla YTHS:n toimintaedellytykset sote-uudistuksessa ja laajentamalla palvelu ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Tampere3 oli lupaus aivan uudenlaisesta monialaisesta yliopistosta. On ikävää, että TTY-säätiön hallitus on päättänyt keskeyttää valmistelun, mutta yhtä ikävää olisi, jos uusi yliopisto toistaisi vanhojen, aloiltaan suppeampien säätiöyliopistojen hallintorakenteen sellaisenaan. Silloin prosessissa hukattaisiin sekä mahdollisuus tehdä yhdessä jotain aidosti uutta että tilaisuus sitoa yliopistolain autonomiaa, laatua ja vaikuttavuutta koskevat linjaukset kiinteäksi osaksi yliopistojen toimintakulttuuria.

Tampereen yliopiston professorit, henkilökunta ja opiskelijat asettavat yhteiset kantansa Tampere3-prosessille, ja ovat huolissaan yliopistodemokratian toteutumisesta uuden korkeakoulun johtamismallissa

Tamy otti yhdessä usean muun ylioppilaskunnan kanssa kantaa opiskelijoiden siirtämiseksi yleisen asumistuen piiriin hallituksen budjettiriihen kynnyksellä. Hallituksen tekemät leikkaukset vaikeuttavat monen opiskelijan arkea, mutta siirtyminen yleisen asumistuen piiriin helpottaisi heikoimmassa asemassa olevien opiskelijoiden toimeentuloa.

Kannanotto 30.8.2016

Tamy pitää esitystä epäonnistuneena ja opiskelukykyä heikentävänä kokonaisuutena. Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan raju leikkaaminen on vastuutonta ja perustoimeentulon kattaminen entistä lainapainotteisemmin kohtuutonta.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy ymmärtää, että opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoihin kohdistama vaatimus profiloitumisesta ja sen myötä poisvalinnoista koskee myös Tampereen yliopistoa. Tamy kritisoi kuitenkin tapaa, miten päätöstä on yliopistolla valmisteltu. Keskustelua ranskan sisäänoton laskemisesta nollaan ei ole käyty kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön johtokunnassa eikä yliopiston opetusneuvostossa muita opiskelijamääriä koskeneiden keskustelujen yhteydessä.

Yliopisto tarkastelee uudelleen yksikkörakennettansa uuden strategiakauden aluksi. Vararehtorit selvittivät helmi-maaliskuulla erilaisia mahdollisuuksia uudistaa yksikkörakennetta ja rehtoraatti on tehnyt oman alustavan esityksensä yksikkörakenteen uudistamisesta. Esitys on tullut lausunnoille ylioppilaskuntaan, henkilöstöjärjestöille ja yksiköiden johtokunnille. Tamy pitää yksikkörakenteen tarkastelua järkevänä, mutta kummeksuu sille esitettyä aikataulua.

Sivut