Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Koulutus ja opetus

Tamyn koulutuspoliittisen sektorin tehtävänä on edistää Tampereen yliopiston opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia. Valvomme silmä tarkkana opiskelijoiden edun toteutumista erilaisissa ongelmatilanteissa ja yliopistomaailman uudistuksissa.

Tamyn koulutuspoliittinen edunvalvonta
Opetuksen laatu
Hyvä opettaja -palkinto
Linkkejä

Tamyn koulutuspoliittinen edunvalvonta

Konkreettisimmin edunvalvonta näkyy yksittäiselle opiskelijalle siinä muodossa, että Tamysta saa neuvontaa ja apua oikeusturvaongelmiin. Yksittäisten opiskelijoiden neuvomisen lisäksi olennainen osa edunvalvontaa on yhteistyö ainejärjestöjen ja hallinnon opiskelijaedustajien kanssa. Tamy tukee ainejärjestöjä ja hallopedeja muun muassa antamalla neuvontaa, järjestämällä koulutuksia ja tiedottamalla toimijoita ajankohtaisista asioista.Tamy järjestää kopoaiheisia tapahtumia, joihin kaikki ovat tervetulleita osallistumaan. Tällaisia ovat muun muassa jaoston kokoukset sekä erilliset keskustelutilaisuudet ja teemaviikot, joista saa lisätietoja tapahtumakalenterista ja postituslistoilta.

Tamy tekee pääasiassa "näkymätöntä edunvalvontaa" eli seuraa ajankohtaisia asioita ja puuttuu tarvittaessa ongelmiin tai tekee aloitteita sekä virallisen että epävirallisen vaikuttamistyön kautta. Valtakunnallisesti osallistumme Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta muun muassa tutkintorakennetta, yliopistojen rahoitusta ja yliopisto-opetuksen kehittämistä koskevaan vaikuttamiseen.

Tampereen yliopistossa Tamy taas seuraa silmä tarkkana esimerkiksi opetus- ja arviointijärjestelyitä, opetuksen laatua, ohjauspalveluita, opetusresurssien riittävyyttä, työllisyystilannetta sekä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia oman yksikkönsä asioihin. Ylioppilaskunnan edustajat osallistuvat opiskelun asiantuntijoina erilaisiin hallintoelimiin, työryhmiin ja hankkeisiin, minkä lisäksi yliopiston johdon ja keskushallinnon kanssa tehdään paljon epävirallista yhteistyötä.

Vaikutustyö voi helposti vaikuttaa opiskelijan vinkkelistä katsottuna hitaalta, epäselvältä ja byrokraattiselta. mutta tuloksilla on merkittävä vaikutus opiskelun arkeen. Näkymättömän edunvalvonnan konkreettisia saavutuksia ovat muun muassa sähköisen tenttimisen käyttöönotto ja kurssikirjojen kiertonopeuden lyhentäminen. Pieninkään opiskelijan hätä ei ole meille liian vähäpätöinen korjattavaksi: Tamyn aloitteesta opiskelijoilla on tätä nykyä oikeus käydä vessassa kesken pidemmän tentin.

Tamyn koulutuspolitiikkaa koskeville sivuille on yhteystietojen lisäksi koottu hyödyllistä taustatietoa koulutuspoliittisista asioista, ohjeita eri opiskelijavaikuttajille sekä käytännön työvälineitä edunvalvontatyöhön. Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan toimintaan parantamaan opiskelijan asemaa!

Opetuksen laatu

Yliopisto-opetuksen laatu on puhuttanut yliopisto-opiskelijoita ja -opettajia viimeisten vuosien aikana paljon. Tampereen yliopisto on perinteinen opetusyliopisto, jossa myös opetuksen kehittämiseen on opiskelijoiden tuella paneuduttu vakavasti. Yksiköissä on monia opetuksen kehittämiseen liittyviä projekteja ja yliopisto järjestää opettajilleen vapaaehtoista pedagogista koulutusta.

Yliopistolla on kaksi erityistä laatupalkintoa: Ällästikku- ja Hyvä Opettaja -palkinnot. Näistä Hyvä Opettaja -palkinto on tarkoitettu yksittäisille opettajille kun taas Ällästikku annetaan yleensä suuremmalle ryhmälle tai yksikölle. Näiden lisäksi Tamy rohkaisee kiittämään henkilökuntaa hyvästä opetuksesta, ja tarjoaa tähän tarkoitukseen myös kiitoskortin.

Erityisen tärkeä toimija laadun kehittämisessä on yliopiston opetusneuvosto, joka valmistelee opetuksen kehittämiseen liittyviä asioita yliopiston hallituksen ja rehtorin päätösten tueksi. Opetusneuvoston toimialaan kuuluvat muun muassa opettajien pedagoginen koulutus, virtuaaliyliopiston paikallistaso, opetuksen arvioinnit ja opetuksen kehittämishankkeet yleensä.

Tamyn Kiitos-kortti

Tamy lanseerasi vuonna 2013 koko yliopistoyhteisön käyttöön Kiitos-kortin. Kortteja jaetaan ylioppilaskunnan tapahtumissa ja niitä on myös saatavilla Tamyn toimiston aulassa. Mikäli kortti on osoitettu henkilökunnalle, se voidaan postittaa sisäisen postin kautta palvelutoimistosta. Vaikka Tamyn koulutuspoliittinen sektori vastaa korteista, voi niitä käyttää myös muuhun kuin opintoihin liittyvään kiittämiseen. Ne ovat myös henkilökunnan käytettävissä toistensa tai opiskelijoiden kiittämiseen.

Hyvä Opettaja

Yliopiston tukisäätiö valitsee vuosittain Hyvän Opettajan, joka palkitaan valmistuneiden juhlassa maineella, kunnialla ja rahalla. Palkinnosta tekee erityisen tärkeän opettajille se, että palkinto jaetaan opiskelijoiden ehdotusten perusteella. Palkinnon tarkoituksena on positiivisen palautteen antamisen lisäksi kiinnittää huomiota opetuksen tärkeyteen ja ylläpitää keskustelua siitä.

Tampereen Yliopiston Tukisäätiö valitsi vuoden 2014 Hyväksi Opettajaksi yliopisto-opettajan Anja Rantasen.

Aikaisempia palkittuja:

 • assistentti Marja Saarenheimo (1996)
 • lehtori Martti Raekunnas (1997)
 • lehtori Kai Halttunen (1998)
 • professori Päivi Eriksson ja yliopettaja Raimo Lehkonen (1999)
 • lehtori Liisa Manninen ja yliassistentti Markku Ihonen (2000)
 • apulaisopettaja Anna-Leena Lääperi ja yliassistentti Hannu Laurila (2001)
 • yliassistentti Jaana Vuori (2002)
 • lehtori Martti Piipari (2003)
 • prof. Pia Houni ja lehtori Paula Saarenpää (2004)
 • professori Ilari Karppi (2005)
 • yliassistentti Kalevi Korpela (2006)
 • koulutusjohtaja Kati Hakkarainen (2007)
 • lehtori Yrjö Lauranto (2008)
 • lehtori Tiina Pajuoja ja lehtori Antti Talkkari (2009)
 • yliassistentti Kari Lohivesi (2010)
 • lehtori Jari Kylmä (2011)
 • yliopistolehtori Tuula Juvonen ja yliopistolehtori Pekka Nykänen (2012) – lue uutinen heidän palkitsemisestaan.
 • yliopistolehtori Helena Torkkeli (2013) - Lue Tampereen yliopiston tiedote palkitsemisesta.
 • yliopisto-opettaja Anja Rantanen (2014) - Lue Tampereen yliopiston tiedote palkitsemisesta.

Ällästikku-palkinto

Ällästikku-palkinto on opetuksen laatupalkinto, joka myönnetään vuosittain opetuksessa ja sen kehittämisessä tai tukemisessa ansioituneille yksiköille, ryhmille tai verkostoille. Ällästikku-palkinnolla ei ole virallisia sääntöjä, vaan opetusneuvosto päättää kullakin kertaa huomionosoituksen perusteista ja tekee esityksen palkinnon saajaksi.

Ällästikku eli ällätikku tai älläntikku tarkoittaa lukutikkua, tavaustikkua tai aapistikkua, jolla lukemaan opettavalle voitiin näyttää tai joilla hän itse saattoi osoittaa toisiinsa helposti sotkeutuvia aapisen tai katekismuksen kirjaimia. Ällästikku-palkintoon kuuluu kunniakirja, jossa on konkreettisesti joka vuosi omanlaisensa ällästikku sekä rahapalkinto.

Palkinnon ovat aiemmin saaneet

 • 1996 Sosiaalipolitiikan laitos
 • 1997 Taideaineiden laitos
 • 1998 TYTin avoin yliopisto
 • 1999 Näyttelijäntyön laitos
 • 2000 Hoitotieteen laitos
 • 2001 Kielikeskus
 • 2002 ProBell-ryhmä
 • 2003 Yliopiston kirjasto
 • 2004 Historiatieteen laitos
 • 2005 Informaatiotieteiden tiedekunta ja erityisesti tiedekunnan laitosten HOPS-vastuuopettajat
 • 2006 Johtamistieteiden laitos
 • 2007 Lääketieteellisen teknologian instituutti (IMT)
 • 2008 Naistutkimuksen laitos
 • 2009 Terveystieteen laitos
 • 2010 Palkintoa ei jaettu meneillään olleen yliopistouudistuksen vuoksi.
 • 2011 Johtamiskorkeakoulu ja Kasvatustieteiden yksikkö
 • 2012 Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
 • 2013 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Linkkejä

Opiskelu

Yliopiston hallinnon sivut

Yliopiston kirjasto

 • Erityisesti kannattaa huomata kirjaston oppimiskeskus ja sen tiedonhankintaopetus!

Muita linkkejä