Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Koulutuspolitiikka

Koulutuspolitiikka käsittää opiskeluun, koulutukseen, hallintoon ja korkeakouluihin liittyviä kysymyksiä, jotka koskettavat jokaista opiskelijaa erittäin konkreettisesti.

Lähes kaikki opiskeluun ja opintoihin vaikuttavat yleiset puitteet ovat syntyneet koulutuspoliittisten uudistusten tuloksena: Kauanko saat olla kirjoilla yliopistossa, joudutko maksamaan opiskelusta lukukausimaksuja, miten sinulla on oikeus vaikuttaa itseäsi koskeviin asioihin? Myös jokapäiväisten opiskeluun liittyvien asioiden taustalla on lähes aina jokin koulutuspoliittinen sääntö, linjaus tai käytäntö: Onko luennoitsijalla pedagogisia taitoja, kuinka nopeasti tenttisi tarkastetaan, montako kurssikirjaa kirjastoon tilataan, annetaanko opetus pienryhmissä vai massaluentoina?

Toimijoiden esittely
- Koulutuspoliittinen asiantuntija
- Koulutuspoliittiset vastaavat
- Koulutuspoliittinen valiokunta
Yhteystiedot ja sähköpostilistat

Toimijoiden esittely

Tamyn koulutuspoliittisen sektorin muodostavat koulutuspoliittinen asiantuntija ja hallituksen koulutuspoliittiset vastaavaat. Lisäksi vuosittain valittavan koulutuspoliittisen valiokunnan toiminnasta vastaa valiokunnan puheenjohtaja. Tamyn toimijoiden lisäksi opiskelijoiden edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä tekevät myös muut tahot, joista tärkeimpiä ovat ainejärjestöt ja hallinnon opiskelijaedustajat.

Koulutuspoliittinen asiantuntija

Koulutuspoliittinen asiantuntija on ylioppilaskunnan työntekijä, joka auttaa opiskelijoita opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa, tekee edunvalvontatyötä koulutuksen kehittämiseksi ja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Kopoasiantuntija seuraa yliopiston hallintoa ja tukee hallinnon opiskelijaedustajia tehtävissään. Lisäksi hän edistää opiskelijoiden ja ainejärjestöjen tekemää vaikuttamistyötä ja osallistumista opiskeluolojen kehittämiseen. Asiantuntijan myös valmistelee ja esittelee päätettävät asiat ylioppilaskunnan hallitukselle ja toteuttaa ne käytännössä.

Ota yhteyttä kopoasiantuntijaan, mikäli tarvitset opiskeluun tai hallintoon liittyvää oikeusturva-apua, neuvontaa tai taustatietoja. Sihteeri on oikea taho myös erilaisiin käytännön järjestelyihin, tapahtumiin, koulutuksiin sekä hallopedien valintaan ja vaihdoksiin ja liittyvissä asioissa. Lisäksi voit osoittaa koposihteerille sektorin toimintaa koskevan palautteen ja kehitysehdotukset.

Koulutuspoliittiset vastaavat

Koulutuspoliittiset vastaavat ovat ylioppilaskunnan luottamushenkilöitä, jotka toimivat osana hallitusta. Hallitus johtaa ylioppilaskunnan toimintaa ja vastaa sen hallinnosta.  Kopovastaavat linjaavat ja ohjaavat koulutuspoliittista toimintaa, minkä lisäksi he osallistuvat myös sen suunnitteluun ja toteuttamiseen oman mielenkiintonsa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti.

Ota hallitusvastaaviin yhteyttä,  jos sinulla on sanottavaa Tamyn linjauksista, opiskelijoiden edunvalvonnasta, uusista yhteistyökuvioista tai uusia avauksia opiskelijoiden olojen parantamiseksi.

Koulutuspoliittinen valiokunta

Koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja on vapaaehtoisesti tehtäväänsä hoitava opiskelija-aktiivi, joka johtaa valiokuntatyöskentelyä. Valiokunta käsittelee ajankohtaisia asioita ja valmistelee tarvittaessa kannanottoja ja ylioppilaskunnan päätettäväksi tulevia asioita. Lue lisää valiokunnan sivulta.

Yhteystiedot ja säköpostilistat

Tamyn sähköpostin ja puhelimen lisäksi kopoasiantuntijan tavoittaa myös Facebookista nimellä Kopoasiantuntija Tamy. Tamyn kopotoimijoilla on myös oma suljettu facebook- ryhmänsä, johon kaikki halukkaat pääsevät. Myös hallitusvastaavat tavoitta sähköpostitse ja puhelimitse.

Koulutuspoliittisia asioita käsittelevän avoimen sähköpostilistan nimi on kopo-lista ja osoite kopo-lista(at)uta.fi. Tutustu sähköpostilistojen liittymisohjeisiin.

Lisäksi hallopedeille ja ainejärjestöjen kopoavastaaville on olemassa suljetut listat hallopedit_tamy(at)uta.fi ja kopovastaavat(at)uta.fi, joille pääsee liittymään lähettämällä viestiä kopoasiantuntijalle.