Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Kulttuuri ja tapahtumat

Tamyn kulttuurisektori tarjoaa opiskelijan arkisen aherruksen vastapainoksi elämyksiä ja kokemuksia. Sen tavoitteena on mahdollistaa tamylaisten monipuolinen osallistuminen kulttuurin kokemiseen niin tuottajana kuin vastaanottajanakin.

Tämä näkyy erityisesti ylioppilaskunnan järjestämissä tapahtumissa sekä aktiivisen kulttuurijaoston toiminnassa. Viime aikoina Tamy on kulttuuritoiminnassaan painottanut yhteistyötä erilaisten piirissään toimivien järjestöjen ja muiden Tampereella vaikuttavien kulttuuritoimijoiden kanssa. Tuloksena on ollut useita menestyneitä tapahtumia ja tilaisuuksia.

Tamyn 2016 hallituksessa kulttuuriasioista vastaa Niko Ruotsalainen ja tapahtumista Tuomas Himmanen. Lisäksi järjestö- ja viestintäasiantuntija toimii sektorilla tapahtumien järjestelyissä.

Kulttuuriasioiden sähköpostilista on k-linja@uta.fi. Listalla tiedotetaan kulttuurijaoston kokouksista ja toiminnasta sekä erilaisista kulttuuritapahtumista Tampereella. Liity mukaan (ks. ohjeet liittymiseen)!