Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Kv-edunvalvonta

Suomalainen yhteiskunta on hiljalleen etenevästä kansainvälistymisestään huolimatta kieltä ja kulttuuria tuntemattomalle esteellinen paikka, ja vähän aikaa maassa viettäneen voi olla vaikea huolehtia omista eduistaan. Ylioppilaskunta on opiskelijan edunvalvontaorganisaatio, ja sen kv-sektori pitää huolen, että myös kansainväliset opiskelijat otetaan huomioon edunvalvonnassa ja ylioppilaskunnan palveluissa.

Lisäksi Tamyn kv-sektori pyrkii tukemaan suomalaisopiskelijoiden kansainvälistymistä ja edistämään sitä muun muassa yliopistolla. Opiskelijoiden kansainvälistymisen kannalta on tärkeää, että kieli- ja viestintäopintotarjonta on riittävää, vaihtopaikkoja ja muita kansainvälistymismahdollisuuksia on tarjolla ja että vaihdossa suoritetut opinnot saa helposti sisällytettyä mielekkääksi osaksi tutkintoa.

Jos haluat yksityiskohtaisempaa tietoa Tamyn kv-edunvalvonnasta, ole yhteydessä Tamyn kansainvälisten asioiden asiantuntijaan.

Tampereen yliopistossa opiskelee vuosittain vajaa tuhat ulkomaista opiskelijaa hyvin erilaisilla statuksilla. Noin puolet kv-opiskelijoista on tutkinto-opiskelijoita, jotka suorittavat ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinto-opiskelijoita opiskelee useassa eri tieteenalayksikössä, jotka tarjoavat englanninkielistä maisterin tai tohtorin tutkintoihin johtavaa opetusta.

Toinen puoli kv-opiskelijoista on vaihto-opiskelijoita, jotka tulevat Tampereelle vain lyhyeksi aikaa. Suurin osa vaihto-opiskelijoista on Erasmus-opiskelijoita, mutta vaihto-opiskelijoiden joukossa on myös yliopiston kahdenvälisten sopimusten kautta tulleita ja myös jokunen itse vaihtopaikkansa hankkinut.

Jokainen Tampereen yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittava on automaattisesti Tamyn jäsen, ja siten Tamyn palvelut ovat täysimääräisesti myös kv-opiskelijoiden käytettävissä. Kv-opiskelijoille on myös joitakin erityispalveluita: astia- ja talviurheiluvälinelainaamo sekä englanninkielinen sähköpostilista IS list.


Kansainvälinen koulutuspolitiikka

Kansallista ja kansainvälistä koulutuspolitiikkaa on vaikea erottaa toisistaan, sillä melkeinpä kaikki kansallisen koulutuspolitiikan kehityssuunnat ovat seurausta kansainvälisistä trendeistä. Myös Tamyssa koulutuspoliittinen ja kansainvälisten asiain sektori tekevät paljon yhteistyötä.

Kansainvälisen koulutuspolitiikan edunvalvonnan piiriin kuuluvat esimerkiksi lukukausimaksuttomuuden puolustaminen, kielikurssitarjonnan edistäminen ja vaikuttaminen yliopiston tarjoamiin kansainvälisiin maisteriohjelmiin. On tärkeää, että maisteriohjelmat tarjoavat hyvän pohjan opiskelulle ja Suomeen työllistymiselle. Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiskysymykset sekä suomalaisopiskelijoien kansainvälistymiskompetenssi työelämässä kuuluvat laajemminkin kv-sektorin koulutuspoliittiseen edunvalvontaan. Tamyn lähtökohtana on, että moniarvoisuus,  koulutuksen maksuttomuus  sekä hyvät eväät yhteiskunnan ja opiskelijoiden kansainvälistymiselle ovat kaikkien etuja.

Sosiaalipoliittiset kv-asiat

Sosiaalipoliittisen edunvalvonnan piiriin kuuluvat muun muassa kv-opiskelijoiden asumis-, vakuutus-, oleskelulupa- ja terveydenhoitoasiat. Asumisasioista vastaa sosiaalipoliittinen asiantuntija.

Kv-valiokunta laati vuosina 2011–2012 selvityksen kv-opiskelijoille tarjottavista pankkipalveluista Tampereen seudulla. Selvitys tehtiin pankkeja kontaktoimalla ja haastattelemalla. Kas tässä kooste, jossa on eritelty tarjotut palvelut sen mukaan, miten kauan ulkomaalainen opiskelija Tampereella oleskelee:

Alle viisi kuukautta oleskelevat:

• Tampereen Seudun Osuuspankki
- Palvelevat englanniksi.
- Avaavat tilin ja myöntävät OP-Visa Electron -kortin myös alle viisi kuukautta Suomessa oleskeleville
- Antavat verkkopankkitunnukset, jos opiskelijalla on suomalainen henkilötunnus ja kuukausittaiset tulot.

• Nordea Pankki
- Palvelevat englanniksi, jos varaa ajan etukäteen!
- Avaavat tilin ja myöntävät Visa Electron -kortin  myös alle viisi kuukautta Suomessa oleskeleville.
- Eivät anna verkkopankkitunnuksia alle viittä kuukautta täällä oleskeleville.

• Eräjärven Säästöpankki
- Avaavat tilin ja myöntävät Visa Electron -kortin  myös alle viisi kuukautta Suomessa oleskeleville.
- Antavat verkkopankkitunnukset myös alle viisi kuukautta täällä oleskeleville, mutta palvelu on suomeksi.
- Kaikki materiaalit suomeksi, joten tuutori mukaan pankkiin!

• Kurikan Osuuspankki
- Avaavat tilin ja myöntävät Visa Electron -kortin, jos on suomalaiset sosiaaliturvatunnukset!
- Antavat verkkopankkitunnukset myös alle 5kk täällä oleskeleville, mutta palvelu on suomeksi.
- Kaikki materiaalit suomeksi, joten tuutori mukaan pankkiin!

• Aito Säästöpankki
- Avaavat tilin ja myöntävät Visa Electron kortin -myös alle viisi kuukautta oleskeleville!
- Antavat verkkopankkitunnukset myös alle viisi kuukautta täällä oleskeleville, mutta vaativat säännölliset tulot.
- Kaikki materiaalit suomeksi, joten tuutori mukaan pankkiin!

Yli viisi kuukautta oleskelevat:

• Nordea Pankki
- Palvelevat englanniksi, jos varaa ajan etukäteen!
- Avaavat tilin ja myöntävät Visa Electron -kortin myös alle viisi kuukautta Suomessa oleskeleville.
- Verkkopankkitunnukset saa 3-6 kuukauden kuluessa, mutta muista mainita säännöllisistä tuloista!

• Sampo Pankki
- Avaavat tilin ja myöntävät Visa Electronin.

- Palvelevat englanniksi, jos varaa ajan etukäteen!

- Laskujen maksu hoidetaan konttorissa tai verkkopankkitunnuksilla kotona tai konttorin E-pisteellä, sillä Sampo Pankilla ei ole enää laskunmaksuautomaatteja.
- Verkkopankkitunnukset saa 3-6 kuukauden kuluessa, mutta muista mainita säännöllisistä tuloista!
- Verkkopankki toimii englanniksi.

• Tampereen Seudun Osuuspankki
- Palvelevat englanniksi!
- Avaavat tilin ja myöntävät OP-Visa Electron -kortin.
- Antavat verkkopankkitunnukset, jos on suomalainen henkilötunnus ja kuukausittaiset tulot.

• Handelsbanken
- Avaavat tilin ja myöntävät Visa Electron -kortin, jos opiskelija oleskelee Suomessa pidemmän aikaa kuin 5 kuukautta.
- Ainoana pankkina veloittavat myös nuorilta (alle 26-v.) Visa Electron kortista -kuukausimaksun (3 euroa/kk). Korttia ei voi käyttää internetostoksien tekoon.
-Tili ja verkkopankkitunnukset ovat ilmaisia.
-Antavat verkkopankkitunnukset kaikille asiakkaille automaattisesti, mutta palvelu on suomeksi.

• Eräjärven Säästöpankki
- Avaavat tilin ja myöntävät Visa Electron -kortin.  
- Antavat verkkopankkitunnukset, mutta palvelu on suomeksi.
- Kaikki materiaalit suomeksi, joten tuutori mukaan pankkiin!

• Kurikan Osuuspankki
- Avaavat tilin ja myöntävät Visa Electron -kortin, jos opiskelijalla on suomalainen sosiaaliturvatunnus!
- Antavat verkkopankkitunnukset, mutta palvelu on suomeksi.
- Kaikki materiaalit suomeksi, joten tuutori mukaan pankkiin!

• Aito Säästöpankki
- Avaavat tilin ja myöntävät Visa Electron -kortin.
- Antavat verkkopankkitunnukset, mutta vaativat säännölliset tulot.
- Kaikki materiaalit suomeksi, joten tuutori mukaan pankkiin!