Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Kv-opiskelijoiden palvelut

Tampereen yliopistossa opiskelee vuosittain vajaa tuhat ulkomaista opiskelijaa hyvin erilaisilla statuksilla. Noin puolet kv-opiskelijoista on tutkinto-opiskelijoita, jotka suorittavat Suomessa ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinto-opiskelijoita opiskelee useassa eri tieteenalayksikössä, jotka tarjoavat englanninkielistä maisterin ja tohtorin tutkintoihin johtavaa opetusta.

Toinen puoli kv-opiskelijoista on vaihto-opiskelijoita, jotka tulevat Tampereelle vain lyhyeksi aikaa. Suurin osa vaihto-opiskelijoista on Erasmus-opiskelijoita, mutta vaihto-opiskelijoiden joukossa on myös yliopiston kahdenvälisten sopimusten kautta tulleita ja myös jokunen itse vaihtopaikkansa hankkinut.

Jokainen Tampereen yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittava on automaattisesti Tamyn jäsen ja siten Tamyn palvelut ovat täysimääräisesti myös kv-opiskelijoiden käytettävissä. Kv-opiskelijoille on myös pari erityispalvelua: englanninkielinen sähköpostilista IS list ja astialainaamo, josta saa opintojen alkua helpottavan astiapaketin 20 eurolla. Summasta 17 euroa on takaisin maksettava pantti. Astiavarastossa on myös muutamia luistinpareja ja pari pulkkaa lainattavaksi, joten vähän aikaa Tampereella oleskelevilla on myös mahdollisuus päästä kokeilemaan suomalaisia talviharrastuksia. 

 Talviurheilusta kiinnostunut voi saada Tamysta luistimet lainaksi.