Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Näin Tamy toimii

Tamyn muodostavat yhdessä kaikki Tampereen yliopiston opiskelijat. Yliopistolaissa ylioppilaskunnan jäseniksi määritellään yliopiston kaikki alempaa ja ylempää perustutkintoa suorittavat opiskelijat. Myös jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä Tamyn jäseneksi. Tamylla onkin noin 11 000 jäsentä.

Tamy on opiskelijoiden yhteinen etu- ja palvelujärjestö. Oikeudelliselta muodoltaan Tamy on julkishallinnollinen yhteisö, jonka asema ja tarkoitus on määritelty yliopistolain 46 §:ssä:

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Tämän velvoituksen puitteissa Tamylla on monenlaista toimintaa. Edunvalvontaa tehdään opinto- ja tutkintoasioissa, opiskelijoiden toimeentulon ja terveyden tiimoilta, tasa-arvoasioissa sekä monissa muissa aihepiireissä. Vaikuttamisen välineinä ovat niin työryhmät kuin mielenosoituksetkin. Opiskelijoiden etuun tähtäävää yhteistyötä tehdään myös Tampereen kaupungin ja yritysten kanssa, ja Tamylla on edustajia Tampereen yliopiston hallinnossa sekä monissa muissa päätöksentekoelimissä.

Tämän lisäksi Tamy järjestää jäsenilleen tapahtumia, kulttuuririentoja ja muuta aktiviteettia. Niiden ohella ympäristöasiat, liikunta ja kehitysyhteistyö ovat toimintaa, johon ylioppilaskunta on panostanut. Tamy tukee eri tavoin myös Tampereen yliopiston opiskelijoiden piirissä toimivia aine- ja yksikköjärjestöjä ja harrasteyhdistyksiä, joita on miltei kahdeksankymmentä.

Tamylla on näiden lisäksi kirjava joukko erilaisia maksuttomia tai edullisia jäsenpalveluja.