Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Oikeusturva

Kopoasiantuntijan työnkuvaan kuuluu auttaa ja neuvoa opiskelijoita opintoihin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Kopoasiantuntijan tehtäviin kuuluu tuntea opiskelijoita koskeva säännöstö kurssien jonolaeista ja paikallisista pysyväissäädöksistä yliopistolakiin ja hallintolakiin perustuslakia unohtamatta. Opiskelijan oikeudet ja vastuut sivuilta löytyvät tiivistetysti tietoa opiskelijoiden opintoihin ja toimeentuloon liittyvistä oikeuksista ja vastuista.

Ainejärjestöt, hallinnossa toimivat opiskelijat ja yksittäiset opiskelijat voivat ottaa yhteyttä ylioppilaskunnan koulutuspoliittiseen asiantuntijaan tarvitessaan neuvoja koulutuspolitiikkaa tai opiskelijan oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä. Ongelma voi koskea vaikkapa...

 • gradujen ohjausta
 • laitoksen opetusjärjestelyitä
 • hallinnon päätöksiä
 • pysyväissäädöksiä
 • gradujen, tenttien tai harjoitustöiden arvosteluita
 • aloitteiden eteenpäinviemistä
 • lakien ja asetusten tulkintaa

Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen sihteeri voi auttaa esimerkiksi

 • lisätiedon hankinnassa
 • säädösten tulkinnassa
 • oikaisupyyntöjen valmistelussa
 • tarjoamalla tietoja eri toimintamahdollisuuksista
 • toimimalla yliopiston hallinnon tasolla ongelman ratkaisemiseksi
 • olemalla yhteydessä yksikön tai keskushallinnon väkeen tarvittaessa

Ongelmatapauksissa kopoasiantuntijaan voi ottaa yhteyttä sähköpostitse, puhelimella tai tulemalla käymään. Kattavat yhteystiedot löytyvät yhteystietosivulta.