Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustaja eli hallopedi on ylioppilaskunnan tehtäväänsä nimittämä opiskelija.  Opiskelijoilla on edustus yliopiston virallisissa toimielimissä. Lisäksi opiskelijoilla on sääntömääräinen edustus myös useissa erilaisissa toimikunnissa sekä suunnittelu- ja valmistelutyöryhmissä. Lue lisää hallopeditoiminnasta sekä siitä, miten voi päästä hallopediksi opiskelijaedustaminen-osiosta. Avoimet hallopedihaut löydät Avoimet tehtävät -osiosta.

Hallopedien lisäksi Tamylla on edustus erilaisissa yhdistyksissä, säätiöissä ja yhteisöissä. Tamyn edustuksiin sekä edustajien yhteystietoihin voi tutustua Tamyn edustukset -osiossa.

Opiskelijaedustajien yhteystiedot

Opiskelijajäsenten sähköpostiosoitteet löytyvät niiden osalta, jotka sen ovat sallineet, yliopiston intranetin sähköpostiosoitehausta.

Tamy kokoaa opiskelijaedustajien yhteystiedot kaikista toimielimistä, joihin se nimittää edustajat. Jos tarvitset kattavampia yhteystietoja, ota yhteyttä kopoasiantuntijaan.

Lisäksi Tamyn nimittämät hallopedit tavoittaa morderoidun postituslistan kautta, jonka osoite on hallopedit_tamy[ät]uta.fi .

Opiskelijaedustajat tomielimissä

Yliopiston monijäseniset toimielimet

Yliopistolla on monijäsenisiä toimielimiä, joissa on lain mukaan oltava opiskelijoiden edustus. Ajantasainen lista näiden toimielinten kuluvan kauden kokoonpanosta löytyy yliopiston sivuilta.

Yliopiston hallitus (2+0)
1.1.2017-31.12.2018
Hallituksen jäsenet

Yliopistokollegio (15+15)
1.1.2014-31.12.2017

Kollegion jäsenet

Tiedekuntaneuvostot (yht. 27+27)
1.1.2017-31.12.2018

Johtamiskorkeakoulu (3+3)
Kasvatustieteiden tiedekunta (3+3)
Luonnontieteiden tiedekunta (3+3)
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta (3+3)
Viestintätieteiden tiedekunta (3+3)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (3+3)
Tiedekuntaneuvostojen jäsenet

Muutoksenhakulautakunta (2+2)
Lautakunnan jäsenet

Yliopiston muut yhteistyöelimet

Yliopistolla on lakisääteisten toimielinten lisäksi myös muita yhteistyöelimiä, joiden kokoonpanosta ja opiskelijaedustuksesta määrätään johtosäännössä.

Erillisyksiköiden neuvottelukunnat
1.1.2017-31.12.2018

Kielikeskus (2+0):

Taru Laakso
Santeri Tuovila

Kirjasto (1+1):
Niko Ranta
Taru Laakso


Yliopistopalvelut (1+0):
Taru Laakso

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston valtakunnallinen neuvottelukunta (1+1)
2017-2018
Neuvottelukunnan jäsenet


Opetusneuvosto (3+3)
Tammikuu 1.1.2016- 31.1.2020

Mikko Lampo (Veera Kaleva)
Susanna Keinänen (Riikka Jauhiainen)
Niko Ranta (Antti Lindberg)

 

Yliopiston vakiintuneet ryhmät

Rehtorin ja erillisyksiköiden johtajien päätöksellä on asetettu erilaisia ryhmiä, joiden toiminta on vakiintunutta. Tamy on pyynnöstä valinnut jäsenet niihin.

Education Export Group (1+1)
Varpu Jutila (Jaakko Vuorio)

Kestävän kehityksen ryhmä (1+1)
Milka Hanhela (Olga Haapa-aho)

Laatuohjausryhmä (1+1)
Tamyn koulutuspoliittinen asiantuntija (Sanni Lehtinen)

Opintotukilautakunta (3+3)
1.8.2014-31.7.2016

Kalle Lautala, (Karoliina Kähönen)
Karri Kauppila (Tommi Eskola)
Kaisa-Maria Kokkonen (Tiina Riihilahti)

Opiskelijoiden hyvinvointiryhmä
Hyvinvoinnista vastaava hallituksen jäsen
Sosiaalipoliittinen asiantuntija

Täydennyskoulutuksen ja kehittämispalveluiden koordinaatioryhmä (1+1)
Veera Kaleva () 

Vertaisohjauksen työryhmä (2 Tamy + 2 Ainejärjestöt)
Maria Mäki-Hakola
Veera Jokipalo
Helena Haavisto
Ville Kaukoranta

Verkkosivu-uudistuksen ja opiskelijan työpöydän ohjausryhmä
Maria Mäki-Hakola (Leena Pihkala)

Yksiköiden omat suunnittelu- ja valmisteluryhmät

Yliopiston yksiköillä voi olla omia pysyviä tai tarpeen mukaan valittavia työryhmiä esimerkiksi seuraavien aiheiden suunnittelemiseksi ja valmistelemiseksi:

  • opetussuunnitelmat
  • henkilövalinnat
  • opiskelijavalinnat
  • ajankohtaiset uudistukset

Opiskelijaedustajien valitseminen näihin ei ole Tamyn vastuulla, vaan valinnat tehdään yksiköissä. Opiskelijaedustajien yhteystietoja voi näissä tapauksissa tiedustella suoraan kyseisestä yksiköstä tai ainejärjestöstä.