Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Opiskelijajärjestöt

 

Tamy on itsessään kaikkien Tampereen yliopiston opiskelijoiden muodostama yhteisö, mutta valtaosalle opiskelijoista läheisimpiä opiskeluyhteisöjä ovat erilaiset yliopistolla toimivat yhdistykset ja ryhmät. Ylioppilaskunnan piirissä toimii pääasiassa kahdenlaisia järjestöjä: aine- ja yksikköjärjestöjä, jotka kokoavat saman alan opiskelijat yhteen, sekä harrasteyhdistyksiä, jotka nimensä mukaisesti toimivat jonkin harrastuksen tai vakaumuksen parissa. Järjestöt toimivat täysin itsenäisesti, vaikka niillä Tamyn yhdistysasema onkin. Yhdistysaseman saaneilla järjestöillä on oikeus Tamyn järjestöpalveluihin sekä oikeus tehdä aloitteita edustajistolle.

Järjestöt ovat oivallinen tapa löytää uusia ystäviä ja samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Ne antavat myös mahdollisuuden vaikuttaa omaan elinpiiriin ja etenkin opiskeluympäristöön.

Ainejärjestöt toimivat saman alan tai yksikön opiskelijoiden edunvalvojana ja edustajana. Ne ovat pääosin vastuussa uusien opiskelijoiden tuutoroinnista. Lisäksi ainejärjestöt järjestävät monenlaisia erilaisia tapahtumia: bileitä, ekskursioita, höntsyilyjä, metsäretkiä, teatterivierailuja, työelämäinfoja... Edunvalvojana ainejärjestö voi vaikuttaa omassa yksikössään esimerkiksi opetuksen suunnitteluun ja opiskeluympäristön kehittämiseen.

Tamyn piirissä toimivien harrasteyhdistysten toiminnan kirjo on ainejärjestöjä huomattavasti laajempi. Niiden parissa voit muun muassa olla tekemässä maailmasta parempaa paikkaa; tutustua olutkulttuuriin; toimia Tamyn edustajistossa; laulaa kuorossa, soittaa orkesterissa tai esiintyä teatterilavalla; osallistua ja järjestää monenlaista kulttuuritoimintaa kirjallisuudesta tanssiin; kansainvälistyä, saunoa, retkeillä, pelata, urheilla, verkostoitua...

Harrasteyhdistykset tuovat kaikki omalla tavallaan lisänsä tamperelaisten opiskelijoiden toimintamahdollisuuksiin. Kaikki eivät välttämättä löydä omanlaistaan seuraa ainejärjestönsä piiristä, ja vaikka löytäisivätkin, itselle mielekkään harrastuksen piirissä on aina mukavaa toimia porukassa. Lisäksi harrasteyhdistyksiin kuuluu useimmiten opiskelijoita muistakin tamperelaisista korkeakouluista, joten niiden toimintaan osallistumalla löytää mukavasti uusia tuttavia Tampereen yliopiston ulkopuoleltakin.

Tutustu Tamyn piirissä toimiviin järjestöihin ja löydä omasi!

Tamy järjestää myös yhteistyössä järjestöjen kanssa Järjestöviikon sekä Aatemarkkinat, joissa voit tutustua siihen monenlaiseen toimintaan, mitä eri järjestöt järjestävät.