Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Oppaat ja Tamypedia

Tamyn vuoden 2011 alussa avattu wiki Tamypedia toimii paitsi tamylaisten tietopankkina, myös järjestöjen työskentelyalustana. Tamyn hallitus ja työntekijät työstävät wikialustalla esimerkiksi toimintakertomuksia ja toimintasuunnitelmia sekä jakavat muistioita - miksei teidänkin järjestönne hyödyntäisi sitä?

Järjestöopas

Tamypediassa on myös Tamyn piirissä toimiville järjestöille ja niiden aktiiveille suunnattu järjestöopas. Siitä löydät tietoa niin kokoustekniikasta, yhdistysjuridiikasta, taloudenhoidosta, viestinnän ja toiminnan kehittämisestä kuin tapahtumien järjestämisestäkin.

Järjestöoppaan tarkoituksena on toimia jatkuvasti päivittyvänä ja yhä paremmaksi muokkautuvana artikkelikokonaisuutena, johon toivotaan Tamyn piirissä toimivien yhdistysten omaakin kontribuutiota. Järjestöjen toivotaan esimerkiksi jakavan omia hyviä käytäntöjään ja ideoita oppaan "Yhdistystoiminnan hyvät käytännöt" -luokan sivuille. Näin luokka toimisi vertaistukipakettina ja ideapankkina järjestötoimijoille.

Opasta suositellaan erityisesti seuraaville toimijoille:

Muut oppaat

Muita Tamypediasta löytyviä oppaita ovat muun muassa hallopediopas sekä päihdeopas. Tamypediaan on koottu myös erilaisia muistilistoja järjestötoiminnan tueksi. Tamyn yhdenvertaisuussuunnitelman löydät Yhdenvertaisuus-sivulta. Sen lopusta löytyy myös muistilista järjestötoimijoille. Pdf-muodossa julkaistut oppaat voit myös ladata alta.