Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Pj-tapaamiset

Ainejärjestöjen ja harrasteyhdistysten puheenjohtajat kutsutaan puheenjohtajatapaamisiin useamman kerran lukukauden aikana (tammi-huhtikuussa ja syys-joulukuussa). Tapaamiset pidetään yleensä joko jossakin tamperelaisessa pubissa, saunatilassa, yliopistokampuksen luentosalissa tai Tamyn päämajassa Yliopistonkatu 60 A:ssa.

Tapaamisten avulla Tamy pyrkii pitämään yhteyttä piirissään toimiviin järjestöihin ja kertomaan niiden puheenjohtajille ajankohtaisista asioista. Järjestöt voivat yhtä lailla nostaa tapaamisissa keskusteluun itselleen tärkeitä kysymyksiä ja verkostoitua keskenään.

Asialistat ja muistiot

Tapaamisten asialistat ja muistiot jaetaan tarvittaessa puheenjohtajien Facebook-ryhmään (Tamy-PJ), sähköpostilistalle tai muun kanavan kautta. Myös puheenjohtajien kommentointi mahdollistetaan. Puheenjohtajille tiedotetaan sekä tulevien tapaamisten asialista sekä ajankohta, tapaamisessa esiintulleet ajankohtaiset asiat sekä käsiteltyjen asioiden muistio. Jos et pääse johonkin kokoukseen, voit tutustua tapaamisen antiin myös jälkikäteen.

Puheenjohtajien sähköpostilistat ja Järjestöaktiivit-ryhmä

Tapaamisten ajankohdat ilmoitetaan APN-lista@uta.fi -listalla (ainejärjestöt) ja KERHOLISTA-TAMY@uta.fi -listalla (harrasteyhdistykset), joille jokaisen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on syytä kuulua. Listoja käytetään lisäksi järjestöjä tavalla tai toisella koskettavista asioista tiedottamiseen ja keskusteluun.

Kumpaakin listaa ylläpitää järjestö- ja viestintäasiantuntija. Hän lisää uudet puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat ja poistaa vanhat heti saatuaan tiedon järjestöjen uusista ja poistuvista toimijoista. Jos tehdystä ilmoituksesta huolimatta et uutena puheenjohtajana saa postia listalta, ota yhteyttä jv-asiantuntijaan.

Kaikkien Tamyn piirissä toimivien järjestöjen puheenjohtajien kannattaa liittyä "Tamy-PJ"-ryhmän lisäksi myös "Tamyn järjestöaktiivit" -ryhmään Facebookissa. Järjestöaktiivit-ryhmän on tarkoitus olla kohtaamis- ja vertaistuen paikka kaikille järjestöaktiiveille.