Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Sähköpostilistat

Avoimelle listalle liittyminen ja poistuminen
Avoimet listat
Suljetut listat
Tuutorilistat

Ylioppilaskunnan eri sektorien toiminnasta, niihin liittyvistä valtakunnallisista ja paikallisista uutisista, valiokuntien kokoontumisista ja muista tapahtumista tiedotetaan Tamyn sähköpostilistoilla. Toisinaan listoilla käydään myös muuta aiheeseen liittyvää keskustelua. Lähes kaikki sähköpostilistat ovat kaikille avoimia.

Avoimelle listalle liittyminen ja poistuminen

Liittyminen

Kaikki Tamyn ylläpitämät sähköpostilistat ovat niin sanottuja listserv-listoja. Niille liitytään lähettämällä viesti osoitteeseen listserv(at)uta.fi. Viestin otsikkorivi jätetään tyhjäksi ja itse viestiksi kirjoitetaan:

SUBSCRIBE listannimi Etunimi Sukunimi

Jos Tiina Tamylainen siis haluaisi liittyä kansainvälisiä asioita käsittelevälle kv-listalle (kv-lista(at)uta.fi), hän kirjoittaisi: SUBSCRIBE kv-lista Tiina Tamylainen.

Liityttyäsi listalle voit lähettää postia listan nimen mukaiseen osoitteeseen.

Poistuminen

Listserv-listoilla käyttäjä itse voi poistua listalta lähettämällä seuraavanlaisen viestin osoitteeseen listserv(at)uta.fi:

SIGNOFF listannimi

Listan nimi siis kirjoitetaan viestiin ilman @uta.fi-päätettä, esimerkiksi SIGNOFF kv-lista. Otsikkoa tähänkään sähköpostiviestiin ei tarvita.

Avoimet listat

Avoimille listoille voit liittyä (ja poistua niiltä) omatoimisesti noudattamalla edellä esitettyjä ohjeita.

Tiedotuslistat

tapahtuu@uta.fi

 • listalle lähetetään lukukausien aikana joka maanantai Tamyn Tapahtuu-tiedote, johon on koottu ajankohtaisia tapahtumatietoja, sekä keskiviikkoisin Tamyn Ajankohtaista-tiedote, johon on koottu ajankohtaisia uutisia sekä Tamyn ja Tamyn piirissä toimivien yhdistysten toimintaa.
 • listalle ei lähetetä muita sähköposteja viikkotiedotteiden lisäksi
 • tapahtuu-tiedotteen tapahtumatiedot julkaistaan myös Tamyn sähköisessä tapahtumakalenterissa
 • ylläpito ja viikkotiedote: järjestö- ja viestintäasiantuntija

aj-tiedotus@uta.fi

 • ilmoitukset ainejärjestöjen ja muiden Tamyn piirissä toimivien järjestöjen tai ryhmien tapahtumista, teemapäivistä, tempauksista, ekskursioista ja muista opiskelijoita mahdollisesti kiinnostavista tai heidän järjestämistään tapahtumista
 • Tamyn ja Suomen ylioppilaskunnan liiton SYL:n tiedotteita, kannanottoja, kommentteja ja lausuntoja sekä avoimia työ- ja luottamuspaikkoja
 • ylläpito: järjestö- ja viestintäasiantuntija

Teemakohtaiset sähköpostilistat

gaia@uta.fi

 • ajankohtaiset ympäristöasiat
 • ympäristövaliokunnan toiminta ja kokoukset
 • ylläpito: sosiaalipoliittinen asiantuntija

k-linja@uta.fi

 • opiskelijoita kiinnostavat kulttuuritapahtumat ja -toiminta Tampereen seudulla
 • kulttuurijaoston toiminta ja kokoukset
 • ylläpito: järjestö- ja viestintäasiantuntija

kehyryhma@uta.fi

 • kehitysyhteistyöhön liittyvät tapahtumat ja toiminta
 • kehitysyhteistyövaliokunnan toiminta ja kokoukset
 • ylläpito: kansainvälisten asiain asiantuntija

kopo-lista@uta.fi

 • ajankohtaiset koulutuspoliittiset asiat
 • koulutuspoliittisen valiokunnan toiminta ja kokoukset
 • ylläpito: koulutuspoliittinen asiantuntija

kv-lista@uta.fi

 • ajankohtaiset kansainvälisyyteen ja muun muassa vaihto-opiskeluun liittyvät asiat
 • kansainvälisten asiain valiokunnan toiminta ja kokoukset
 • ylläpito: kansainvälisten asiain asiantuntija

liikunta@uta.fi

 • ajankohtaiset liikunta-asiat (esimerkiksi Atalpassa tarjolla olevat kurssit)
 • UtaSportin toiminta, kokoukset ja tapahtumat
 • ylläpito: sosiaalipoliittinen asiantuntija

sopos@uta.fi

 • ajankohtaiset sosiaalipoliittiset asiat (esimerkiksi asumiseen, toimeentuloon, terveyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät)
 • hyvinvointivaliokunnan toiminta ja kokoukset
 • ylläpito: sosiaalipoliittinen asiantuntija

tamy_tapahtumajaosto@uta.fi

 • ajankohtaiset järjestöjen tapahtumiin liittyvät asiat
 • tapahtumajaoston toiminta ja kokoukset
 • ylläpito: järjestö- ja viestintäasiantuntija

Muut sähköpostilistat

akkalista@uta.fi

 • lista yhdenvertaisuusasioista keskusteluun ja tiedottamiseen
 • ylläpito: sosiaalipoliittinen asiantuntija

is-list@uta.fi

 • englanninkielinen infolista, suunnattu erityisesti ei-suomenkielisille opiskelijoille
 • ylläpito: kansainvälisten asiain asiantuntija

perheelliset@uta.fi

 • perheellisten opiskelijoiden info- ja keskustelulista
 • ylläpito: sosiaalipoliittinen asiantuntija

vammaiset@uta.fi

 • erityisjärjestelyjä tarvitsevien opiskelijoiden info- ja keskustelulista
 • ylläpito: sosiaalipoliittinen asiantuntija

Suljetut listat

Suljetut listat on tarkoitettu vain tietyille luottamushenkilöille, ja niille pääsee liittymään ottamalla yhteyttä listan ylläpitäjään.

apn-lista@uta.fi

hallopedit_tamy@uta.fi

kerholista-tamy@uta.fi

kopovastaavat@uta.fi

Tuutorilistat

kv-tutorit@uta.fi

tuutorit@uta.fi