Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

juvenes

Kiinnostaako syöminen ja ruokakriitikkona toimiminen? Haluatko päästä kehittämään oman yrityksesi palveluja? Nyt sinulla on mahdollisuus päästä tekemään näitä kaikkia hakemalla Juvenes Asiakasraadin jäseneksi!

Tamyn ja TTYY:n eli kaikkien Tampereen yliopisto-opiskelijoiden omistama Juvenes tarjoaa uusille opiskelijoille tarjouksia 13.9. saakka. Oman alennukuponkisi löydät Ekavuotisen oppaasta tai Tamyn yleistoimistosta. Muista hyödyntää kupongit ajoissa!

Juveneksen opiskelijahintaisen, Kela-tuetun lounaan saat näyttämällä omaa opiskelijakorttia. Jos et ole vielä hakenut opiskelijakorttia, myös läsnäolotodistus kelpaa alennuksen perusteeksi. Muistathan ottaa kortin tai todistuksen ajoissa esille varsinkin ruuhka-aikoina.

Tiedote 14.12.2012

Valtioneuvosto korottaa opiskelijan maksamaa aterian enimmäishintaa maaliskuun alusta alkaen 2,70 euroon. Korotuksen yhteydessä myös Juveneksen opiskelijaravintoloiden lounashinnat nousevat 0,10–0,27 euroa.

Tamy on sidoksissa eri yhdistyksiin, säätiöihin ja yhteisöihin, joiden päättävissä elimissä sillä on myös edustus. Tamyn edustajat löydät Edustukset-sivulta.

Juvenes-Yhtiöt Oy

Juvenes-Yhtiöt on opiskelijaomisteinen osakeyhtiö, jonka osakkaita ovat Tamy ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY). Juvenes-Yhtiöt Oy huolehtii opiskelija- ja henkilöstöruokailun järjestämisestä pääasiassa Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tiloissa. Yhtiön toimialoja ovat myös muun muassa kioskitoiminta, kirjakaupat yliopistoilla, juhlapalvelu, saunatilojen vuokrauspalvelut ja painopalvelut. Tamylla on edustus Juveneksen hallituksessa, Juvenes-Printissä sekä yhtiökokouksissa.

Juvenes-Yhtiössä asiakkaiden mielipiteitä kartoitetaan perinteisten palautekanavien lisäksi asiakasraatitoiminnan kautta. Sen tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta Juveneksen ja asiakkaiden välillä. Asiakasraadit kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa ja hausta niihin tiedotetaan muun muassa näillä nettisivuilla ja sähköpostilistoilla.

Pertti Liljeroosin muistorahasto

Tamy ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY) perustivat vuonna 2011 Pertti Liljeroosin muistorahaston. Muistorahasto perustettiin Juveneksen pitkäaikaisen toimitusjohtajan Pertti Liljeroosin kunniaksi. Rahaston tarkoituksena on tukea Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia jakamalla apurahoja näihin liittyviin hankkeisiin, tapahtumiin, opintoihin ja koulutukseen. Rahaston toimintaa määrittää rahaston säännöt. Apurahat julistetaan haettavaviksi keväisin. Hakemukset käsittelevä lautakunta koostuu ylioppilaskuntien edustajista sekä ulkopuolisesta asiantuntijajäsenestä.

Rahastoon voivat lahjoittaa varoja niin yksityiset tahot kuin yhteisötkin.

Vuonna 2014 muistorahaston lautakunta myönsi apurahoja kahdelle hankkeelle.

Vuonna 2013 muistorahaston lautakunta myönsi apurahoja neljälle opiskelukykyä ja hyvinvointia edistävälle hankkeelle.

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö eli TOAS on vuonna 1959 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on tarjota koteja Tampereella asuville opiskelijoille.

TOAS:n ylin päättävä elin on 26-paikkainen valtuuskunta, jossa Tamylla on kahdeksan paikkaa eli enemmän kuin millään muulla yksittäisellä osallisella. Valtuuskunnan tamylaiset nimeää edustajisto. Valtuuskunta kokoontuu tyypillisesti kahdesti vuodessa tilinpäätöksen, talousarvion ja hallitusvalintojen merkeissä.

Suurta valtaa TOAS:ssa käyttää myös kymmenhenkinen hallitus. Tamylla on kaksi hallituspaikkaa varaedustajineen, minkä lisäksi puheenjohtajan varajäsen on yleensä ollut Tamyn hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi Tamylla on edustus TOAS:n rakennusvaliokunnassa.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö vastaa terveydenhuollostasi Tampereen yliopistossa opiskelusi ajan. YTHS:n palveluja käyttävän tulee esittää voimassaoleva opiskelijakortti tai opiskelijatodistus.

Tamylla on edustus YTHS:n valtuuskunnassa ja Tampere-Hämeenlinna-terveyspalveluyksikön johtokunnassa.

Opiskelijan Tampere ry

Opiskelijan Tampere ry on tamperelaisten opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä Tampereen kauppakamarin liikkeelle laittama yhteistyöhanke. Yhdistyksen merkittävin palvelu on OpiskelijanTampere.fi -sivusto, jolle on koottu muun muassa opiskelija-alennuksia myöntäviä yrityksiä, asunto- ja työpaikkavälitys, harrastemahdollisuuksia ja infoa Tampereesta asuin- ja opiskelupaikkakuntana.

Opiskelijan Tampere ry:n varsinaisia jäseniä ovat Tamyn lisäksi Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko.

Tampereen ylioppilastalosäätiö

Tampereen Ylioppilastalosäätiö on tamperelaisten ylioppilaskuntien yhteinen säätiö, jonka tarkoituksena on toimia opiskelijoiden hyväksi. Sen pääasiallista toimintaa oli vuosikymmenien ajan Kauppakatu 10:ssä sijaitsevan ylioppilastalon hallinnointi. Vuonna 1901 rakennettu talo  lahjoitettiin Tampereen kaupungin toimesta ylioppilaskuntien käyttöön vuonna 1968. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta piti toimistoaan Yo-talon toisessa kerroksessa aina vuoden 2013 puoliväliin asti, jolloin rakennus luovutettiin takaisin kaupungille.

Säätiön ylin päättävä elin on Tamyn ja TTYY:n edustajistojen nimeämä valtuuskunta, joka valitsee säätiölle hallituksen. Tällä hetkellä säätiön sihteerinä toimii Tamyn pääsihteeri. Ylioppilastalosta luopumisen jälkeen säätiö on etsinyt korvaavaa toimintaa.

Sivut