Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

opintotuki

Esitys perustuu valtioneuvoston kehyspäätöksen mukaiseen linjaukseen, jonka mukaan toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon suorittamiseen ei jatkossa myönnetä opintotukea. Tamy vastustaa uudistusta ja pitää kansantalouden kannalta lyhytnäköisenä tukkia mahdollisuuksia kouluttautua monipuolisesti ja täydentää osaamistaan.

Asunnonhaku kannattaa aloittaa heti opiskelupaikan varmistuttua, koska vuokra-asuntojen kysyntä on kaikkein korkeinta loppukesästä. Tampereelta löytyy useita tahoja, joiden kautta vuokrakämppää voi etsiä.

Tamy hakee kolmea opiskelijaedustajaa varajäsenineen opintotukilautakuntaan kaudelle 1.8.2014–31.7.2016.

Kesätoimeentuloinfossa kuulet toimeentulotuen ja kesäopintotuen hakemisesta. Tilaisuudessa saat tietoa mm. toimeentulotuen saamisen edellytyksistä, tuen hakemisesta, sekä opintotuen hakemisesta kesäajalle ja opintojen edistymisen seurannasta.

Tamy pitää monia esitettyjä muutoksia ongelmallisina eikä usko niiden vaikuttavan toivotulla tavalla valmistumisaikoihin.

Hallituksen viimeviikkoisessa budjettiriihessä tehtiin jälleen kerran uudistuksia, jotka hankaloittavat monien opiskelijoiden arkea. Päätösten myötä opintotukikuukausien määrä vähenee 50:een samalla, kun opintotuen määrä nousee kuukaudessa arviolta muutamia kymmeniä euroja. Budjettiriihessä päätettiin myös, että yliopistojen rahoitus riippuu entistä enemmän siitä, miten paljon opiskelijat suorittavat opintoja ja että tutkintoaikoja koskevaa lainsäädäntöä tiukennetaan.

Uuden opiskelijan kannattaa laittaa opintotukihakemus vireille heti opiskelupaikan varmistuttua ruuhkan välttämiseksi. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Kelan asiointipalvelussa tai paperisena hakulomakkeilla.

 

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijaedustajaa opintotukilautakuntaan kauden loppuun 31.7.2014 asti. Opintotukilautakunnan tehtäviin kuuluu seurata opintojen edistymistä, määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus, määritellä muiden kuin opiskelijavaihto-ohjelmien mukaisten ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävä laajuus, päättää tarvittaessa opintotuen keskeyttämisestä ja aiheettomasti maksetun opintotuen takaisinperinnästä.

 

Jäikö kesätyöpaikka saamatta? Ovatko kesän toimeentulokuviot vielä epäselvät? Täältä löydät tietoa kesäopintotuen ja toimeentulotuen hakemisesta. Muistathan myös, että kaikissa toimeentuloa koskevissa kysymyksissä voit myös kääntyä sosiaalipoliittisen sihteerin Olga Haapa-ahon puoleen.

Näpit irti opintotuesta! -mielenosoituksesta

Tamy kiittää kaikkia opiskelijoita aktiivisuudesta ja iloitsee siitä, että hätiköidyt ja opiskelijoiden arkea ja yhdenvertaisuutta murentavat rakenneuudistukset onnistuttiin torppaamaan.