Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

opintotuki

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy on huolissaan opintotuen jatkuvien uudistusten vaikutuksista opiskelijoiden arkeen ja yhdenvertaisuuteen. 1.8.2014 astui taas voimaan joukko uudistuksia. Mukana on muun muassa pitkään tavoiteltu opintorahan indeksiin sitominen, joka varmistaa, ettei opiskelijoiden ostovoima enää laske vuosittain. Mukana oli kuitenkin myös paljon uusia yksityiskohtia, joilla opintotuki muuttuu taas asteen verran vaikeaselkoisemmaksi.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijaa opintotukilautakuntaan varajäseneksi kauden loppuun 31.7.2016 asti. Opintotukilautakunnan tehtäviin kuuluu seurata opintojen edistymistä, määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus, määritellä muiden kuin opiskelijavaihto-ohjelmien mukaisten ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävä laajuus, päättää tarvittaessa opintotuen keskeyttämisestä ja aiheettomasti maksetun opintotuen takaisinperinnästä.

On taas elokuu ja vuoden vilkkain aika asuntojen ja opintotuen hakemisessa. Tässä muutamia vinkkejä erityisesti kaikille uusille opiskelijoille. Apua kaikkiin asumis- ja toimeentuloasioihin voi kysyä myös Tamyn sosiaalipoliittiselta sihteeriltä.

Mistä kämppä?

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS vuokraa monentyyppisiä asuntoja ympäri Tamperetta. Syksyn alussa hakijoita on paljon ja varmimmin asunnon saa hakemalla soluhuonetta ilman erityistoiveita.

Esitys perustuu valtioneuvoston kehyspäätöksen mukaiseen linjaukseen, jonka mukaan toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon suorittamiseen ei jatkossa myönnetä opintotukea. Tamy vastustaa uudistusta ja pitää kansantalouden kannalta lyhytnäköisenä tukkia mahdollisuuksia kouluttautua monipuolisesti ja täydentää osaamistaan.

Asunnonhaku kannattaa aloittaa heti opiskelupaikan varmistuttua, koska vuokra-asuntojen kysyntä on kaikkein korkeinta loppukesästä. Tampereelta löytyy useita tahoja, joiden kautta vuokrakämppää voi etsiä.

Tamy hakee kolmea opiskelijaedustajaa varajäsenineen opintotukilautakuntaan kaudelle 1.8.2014–31.7.2016.

Kesätoimeentuloinfossa kuulet toimeentulotuen ja kesäopintotuen hakemisesta. Tilaisuudessa saat tietoa mm. toimeentulotuen saamisen edellytyksistä, tuen hakemisesta, sekä opintotuen hakemisesta kesäajalle ja opintojen edistymisen seurannasta.

Tamy pitää monia esitettyjä muutoksia ongelmallisina eikä usko niiden vaikuttavan toivotulla tavalla valmistumisaikoihin.

Hallituksen viimeviikkoisessa budjettiriihessä tehtiin jälleen kerran uudistuksia, jotka hankaloittavat monien opiskelijoiden arkea. Päätösten myötä opintotukikuukausien määrä vähenee 50:een samalla, kun opintotuen määrä nousee kuukaudessa arviolta muutamia kymmeniä euroja. Budjettiriihessä päätettiin myös, että yliopistojen rahoitus riippuu entistä enemmän siitä, miten paljon opiskelijat suorittavat opintoja ja että tutkintoaikoja koskevaa lainsäädäntöä tiukennetaan.

Uuden opiskelijan kannattaa laittaa opintotukihakemus vireille heti opiskelupaikan varmistuttua ruuhkan välttämiseksi. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Kelan asiointipalvelussa tai paperisena hakulomakkeilla.