Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

opintotuki

Tamperelaiset korkeakouluopiskelijat näkevät lakiesityksen ongelmallisena ja ovat huolissaan, että lakiesityksen arviointia ei ole mietitty loppuun asti. Vetoamme kaikkia kansanedustajia turvaamaan jatkossakin mahdollisuuden osaamisen hankkimiseen työelämän muuttuviin tarpeisiin. Toivomme, että kaavailtu lakimuutos, joka laittaa kapuloita elinikäisen oppimisen ja opiskelijoiden työllisyystilanteen parantamisen rattaisiin, kaatuu.

Lähetä vetoomus kansanedustajille ja osallistu mielenilmaukseen kansalaistorilla!

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy on huolissaan opintotuen jatkuvien uudistusten vaikutuksista opiskelijoiden arkeen ja yhdenvertaisuuteen. 1.8.2014 astui taas voimaan joukko uudistuksia. Mukana on muun muassa pitkään tavoiteltu opintorahan indeksiin sitominen, joka varmistaa, ettei opiskelijoiden ostovoima enää laske vuosittain. Mukana oli kuitenkin myös paljon uusia yksityiskohtia, joilla opintotuki muuttuu taas asteen verran vaikeaselkoisemmaksi.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijaa opintotukilautakuntaan varajäseneksi kauden loppuun 31.7.2016 asti. Opintotukilautakunnan tehtäviin kuuluu seurata opintojen edistymistä, määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus, määritellä muiden kuin opiskelijavaihto-ohjelmien mukaisten ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävä laajuus, päättää tarvittaessa opintotuen keskeyttämisestä ja aiheettomasti maksetun opintotuen takaisinperinnästä.

On taas elokuu ja vuoden vilkkain aika asuntojen ja opintotuen hakemisessa. Tässä muutamia vinkkejä erityisesti kaikille uusille opiskelijoille. Apua kaikkiin asumis- ja toimeentuloasioihin voi kysyä myös Tamyn sosiaalipoliittiselta sihteeriltä.

Mistä kämppä?

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS vuokraa monentyyppisiä asuntoja ympäri Tamperetta. Syksyn alussa hakijoita on paljon ja varmimmin asunnon saa hakemalla soluhuonetta ilman erityistoiveita.

Esitys perustuu valtioneuvoston kehyspäätöksen mukaiseen linjaukseen, jonka mukaan toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon suorittamiseen ei jatkossa myönnetä opintotukea. Tamy vastustaa uudistusta ja pitää kansantalouden kannalta lyhytnäköisenä tukkia mahdollisuuksia kouluttautua monipuolisesti ja täydentää osaamistaan.

Asunnonhaku kannattaa aloittaa heti opiskelupaikan varmistuttua, koska vuokra-asuntojen kysyntä on kaikkein korkeinta loppukesästä. Tampereelta löytyy useita tahoja, joiden kautta vuokrakämppää voi etsiä.

Tamy hakee kolmea opiskelijaedustajaa varajäsenineen opintotukilautakuntaan kaudelle 1.8.2014–31.7.2016.

Kesätoimeentuloinfossa kuulet toimeentulotuen ja kesäopintotuen hakemisesta. Tilaisuudessa saat tietoa mm. toimeentulotuen saamisen edellytyksistä, tuen hakemisesta, sekä opintotuen hakemisesta kesäajalle ja opintojen edistymisen seurannasta.

Tamy pitää monia esitettyjä muutoksia ongelmallisina eikä usko niiden vaikuttavan toivotulla tavalla valmistumisaikoihin.