Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

yths

Me allekirjoittaneet ylioppilaskunnat vetoamme sen puolesta, että opiskeluterveydenhuolto säilytetään yhtenäisenä ja laadukkaana kokonaisuutena. Tämä onnistuu parhaiten turvaamalla YTHS:n toimintaedellytykset sote-uudistuksessa ja laajentamalla palvelu ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Tamy kerää palautetta ja kokemuksia yhdenvertaisuuden toteutumisesta YTHS:llä. Erityisesti palautetta toivotaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden huomioimisesta.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) valtiolta saama rahoitus pienenee merkittävästi ensi vuodesta alkaen. Tämän seurauksena YTHS käynnistää yt-neuvottelut. Rahoituksen leikkauksesta huolimatta YTHS tarjoaa Suomen parasta opiskelijaterveydenhuoltoa.

YTHS hallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa käsitellään eri mahdollisuuksia, joilla YTHS:n vuoden 2016 talousarvio saataisiin tasapainotettua. Tarvittavia toimenpiteitä saattavat olla esimerkiksi lomautukset.

Suunterveyden 10 minuutin toimenpideajat muuttuvat maksuttomiksi 1.9.2013 alkaen

Suunterveyden 10 minuutin toimenpideajat muuttuvat YTHS:n asiakkaille maksuttomiksi syyskuun alusta lähtien. Muutos tehtiin sovitun maksukertymäseurannan sekä saadun palautteen jälkeen.

Kansalaisen asiointitili on uusi turvallinen viestintäkanava Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ja opiskelijan välillä. Opiskelija luo palveluun ensin oman tilin verkko-osoitteessa www.asiointitili.fi, minkä jälkeen hän voi viestiä palvelussa tietoturvallisesti YTHS:n kanssa hoitoonsa liittyvistä asioista.

 

Tamy kiittää mahdollisuudesta kommentoida Tampereen toimipisteen vastauksia ja ehdotuksia koskien hallituksen linjauksia ja tulos- ja tavoiteneuvotteluita.

 

Syyskuun alusta alkaen YTHS:n kaikki yleisterveyden ja mielenterveyden käynnit, sisältäen erikoislääkäri-, fysioterapia- ja ryhmäkäynnit, ovat opiskelijalle maksuttomia. Myös suuhygienistien vastaanotot ovat jatkossa maksuttomia. Asiakkaat maksavat käyntimaksun ainoastaan hammaslääkärivastaanotoista, mutta ensimmäinen hammaslääkärin tekemä tarkastus on opiskelijalle edelleen maksuton.


Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan kommentti YTHS:n käyntimaksu-uudistukseen.


Tampereen yliopiston ylioppilaskunta vaati vuoden 2011 marraskuussa antamassaan lausunnossa YTHS:n käyntimaksu-uudistuksesta maksukattojärjestelmän luomista käyntimaksu-uudistuksen yhteydessä. Tamy on erittäin pettynyt, ettei YTHS ole halunnut edistää tätä järjestelmää, joka takaisi, etteivät terveydenhoitomaksut nouse kohtuuttoman korkeiksi yksittäisten opiskelijoiden kohdalla.

Tamy on sidoksissa eri yhdistyksiin, säätiöihin ja yhteisöihin, joiden päättävissä elimissä sillä on myös edustus. Tamyn edustajat löydät Edustukset-sivulta.

Juvenes-Yhtiöt Oy

Juvenes-Yhtiöt on opiskelijaomisteinen osakeyhtiö, jonka osakkaita ovat Tamy ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY). Juvenes-Yhtiöt Oy huolehtii opiskelija- ja henkilöstöruokailun järjestämisestä pääasiassa Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tiloissa. Yhtiön toimialoja ovat myös muun muassa kioskitoiminta, kirjakaupat yliopistoilla, juhlapalvelu, saunatilojen vuokrauspalvelut ja painopalvelut. Tamylla on edustus Juveneksen hallituksessa, Juvenes-Printissä sekä yhtiökokouksissa.

Juvenes-Yhtiössä asiakkaiden mielipiteitä kartoitetaan perinteisten palautekanavien lisäksi asiakasraatitoiminnan kautta. Sen tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta Juveneksen ja asiakkaiden välillä. Asiakasraadit kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa ja hausta niihin tiedotetaan muun muassa näillä nettisivuilla ja sähköpostilistoilla.

Pertti Liljeroosin muistorahasto

Tamy ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY) perustivat vuonna 2011 Pertti Liljeroosin muistorahaston. Muistorahasto perustettiin Juveneksen pitkäaikaisen toimitusjohtajan Pertti Liljeroosin kunniaksi. Rahaston tarkoituksena on tukea Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia jakamalla apurahoja näihin liittyviin hankkeisiin, tapahtumiin, opintoihin ja koulutukseen. Rahaston toimintaa määrittää rahaston säännöt. Apurahat julistetaan haettavaviksi keväisin. Hakemukset käsittelevä lautakunta koostuu ylioppilaskuntien edustajista sekä ulkopuolisesta asiantuntijajäsenestä.

Rahastoon voivat lahjoittaa varoja niin yksityiset tahot kuin yhteisötkin.

Vuonna 2014 muistorahaston lautakunta myönsi apurahoja kahdelle hankkeelle.

Vuonna 2013 muistorahaston lautakunta myönsi apurahoja neljälle opiskelukykyä ja hyvinvointia edistävälle hankkeelle.

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö eli TOAS on vuonna 1959 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on tarjota koteja Tampereella asuville opiskelijoille.

TOAS:n ylin päättävä elin on 26-paikkainen valtuuskunta, jossa Tamylla on kahdeksan paikkaa eli enemmän kuin millään muulla yksittäisellä osallisella. Valtuuskunnan tamylaiset nimeää edustajisto. Valtuuskunta kokoontuu tyypillisesti kahdesti vuodessa tilinpäätöksen, talousarvion ja hallitusvalintojen merkeissä.

Suurta valtaa TOAS:ssa käyttää myös kymmenhenkinen hallitus. Tamylla on kaksi hallituspaikkaa varaedustajineen, minkä lisäksi puheenjohtajan varajäsen on yleensä ollut Tamyn hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi Tamylla on edustus TOAS:n rakennusvaliokunnassa.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö vastaa terveydenhuollostasi Tampereen yliopistossa opiskelusi ajan. YTHS:n palveluja käyttävän tulee esittää voimassaoleva opiskelijakortti tai opiskelijatodistus.

Tamylla on edustus YTHS:n valtuuskunnassa ja Tampere-Hämeenlinna-terveyspalveluyksikön johtokunnassa.

Opiskelijan Tampere ry

Opiskelijan Tampere ry on tamperelaisten opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä Tampereen kauppakamarin liikkeelle laittama yhteistyöhanke. Yhdistyksen merkittävin palvelu on OpiskelijanTampere.fi -sivusto, jolle on koottu muun muassa opiskelija-alennuksia myöntäviä yrityksiä, asunto- ja työpaikkavälitys, harrastemahdollisuuksia ja infoa Tampereesta asuin- ja opiskelupaikkakuntana.

Opiskelijan Tampere ry:n varsinaisia jäseniä ovat Tamyn lisäksi Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko.

Tampereen ylioppilastalosäätiö

Tampereen Ylioppilastalosäätiö on tamperelaisten ylioppilaskuntien yhteinen säätiö, jonka tarkoituksena on toimia opiskelijoiden hyväksi. Sen pääasiallista toimintaa oli vuosikymmenien ajan Kauppakatu 10:ssä sijaitsevan ylioppilastalon hallinnointi. Vuonna 1901 rakennettu talo  lahjoitettiin Tampereen kaupungin toimesta ylioppilaskuntien käyttöön vuonna 1968. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta piti toimistoaan Yo-talon toisessa kerroksessa aina vuoden 2013 puoliväliin asti, jolloin rakennus luovutettiin takaisin kaupungille.

Säätiön ylin päättävä elin on Tamyn ja TTYY:n edustajistojen nimeämä valtuuskunta, joka valitsee säätiölle hallituksen. Tällä hetkellä säätiön sihteerinä toimii Tamyn pääsihteeri. Ylioppilastalosta luopumisen jälkeen säätiö on etsinyt korvaavaa toimintaa.

Tältä sivuilta löydät tiiviin tietopaketin opiskelijan terveydenhuoltoon liittyvistä asioista. Kaikissa terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä ja pulmissa voit olla yhteydessä Tamyn sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan.

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS palvelee perustutkinto-opiskelijoita korkeakoulupaikkakunnilla. Tampereen yliopiston piirissä toimivat seuraavat toimipisteet:

Tarkista palvelunumerot ja -ajat sekä mahdolliset poikkeavat aukioloajat toimipisteiden internetsivuilta.

YTHS:n terveydenhoitomaksu maksetaan joka vuosi ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä eikä sitä voi maksaa erikseen. Terveydenhoitomaksun maksanut opiskelija saa suurimman osan palveluista ilman erillistä kertamaksua.

Joistain palveluista, kuten hammaslääkäristä, erikoislääkäreiden palveluista, osasta lääkärinlausuntoja ja peruuttamattomasta käynnistä, peritään maksuja. Tarkempaa tietoa käyntimaksuista löydät YTHS:n sivuilta.

Kunnalliset terveyspalvelut

YTHS on opiskelijoiden ensisijainen terveyspalvelujen tarjoaja. Sillä ei kuitenkaan ole iltaisin eikä viikonloppuisin palvelua, jolloin vieraspaikkakuntalaisenkin opiskelijan tulee akuuttitapauksissa kääntyä kunnallisen terveyskeskuksen puoleen. YTHS:n ollessa kiinni sinua auttavat:

Sivut