Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

yths

Tamy kerää palautetta ja kokemuksia yhdenvertaisuuden toteutumisesta YTHS:llä. Erityisesti palautetta toivotaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden huomioimisesta.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) valtiolta saama rahoitus pienenee merkittävästi ensi vuodesta alkaen. Tämän seurauksena YTHS käynnistää yt-neuvottelut. Rahoituksen leikkauksesta huolimatta YTHS tarjoaa Suomen parasta opiskelijaterveydenhuoltoa.

YTHS hallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa käsitellään eri mahdollisuuksia, joilla YTHS:n vuoden 2016 talousarvio saataisiin tasapainotettua. Tarvittavia toimenpiteitä saattavat olla esimerkiksi lomautukset.

Suunterveyden 10 minuutin toimenpideajat muuttuvat maksuttomiksi 1.9.2013 alkaen

Suunterveyden 10 minuutin toimenpideajat muuttuvat YTHS:n asiakkaille maksuttomiksi syyskuun alusta lähtien. Muutos tehtiin sovitun maksukertymäseurannan sekä saadun palautteen jälkeen.

Kansalaisen asiointitili on uusi turvallinen viestintäkanava Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ja opiskelijan välillä. Opiskelija luo palveluun ensin oman tilin verkko-osoitteessa www.asiointitili.fi, minkä jälkeen hän voi viestiä palvelussa tietoturvallisesti YTHS:n kanssa hoitoonsa liittyvistä asioista.

 

Tamy kiittää mahdollisuudesta kommentoida Tampereen toimipisteen vastauksia ja ehdotuksia koskien hallituksen linjauksia ja tulos- ja tavoiteneuvotteluita.

 

Syyskuun alusta alkaen YTHS:n kaikki yleisterveyden ja mielenterveyden käynnit, sisältäen erikoislääkäri-, fysioterapia- ja ryhmäkäynnit, ovat opiskelijalle maksuttomia. Myös suuhygienistien vastaanotot ovat jatkossa maksuttomia. Asiakkaat maksavat käyntimaksun ainoastaan hammaslääkärivastaanotoista, mutta ensimmäinen hammaslääkärin tekemä tarkastus on opiskelijalle edelleen maksuton.


Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan kommentti YTHS:n käyntimaksu-uudistukseen.


Tampereen yliopiston ylioppilaskunta vaati vuoden 2011 marraskuussa antamassaan lausunnossa YTHS:n käyntimaksu-uudistuksesta maksukattojärjestelmän luomista käyntimaksu-uudistuksen yhteydessä. Tamy on erittäin pettynyt, ettei YTHS ole halunnut edistää tätä järjestelmää, joka takaisi, etteivät terveydenhoitomaksut nouse kohtuuttoman korkeiksi yksittäisten opiskelijoiden kohdalla.

Tamy on sidoksissa eri yhdistyksiin, säätiöihin ja yhteisöihin, joiden päättävissä elimissä sillä on myös edustus. Tamyn edustajat löydät Edustukset-sivulta.

Juvenes-Yhtiöt Oy

Juvenes-Yhtiöt on opiskelijaomisteinen osakeyhtiö, jonka osakkaita ovat Tamy ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY). Juvenes-Yhtiöt Oy huolehtii opiskelija- ja henkilöstöruokailun järjestämisestä pääasiassa Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tiloissa. Yhtiön toimialoja ovat myös muun muassa kioskitoiminta, kirjakaupat yliopistoilla, juhlapalvelu, saunatilojen vuokrauspalvelut ja painopalvelut. Tamylla on edustus Juveneksen hallituksessa, Juvenes-Printissä sekä yhtiökokouksissa.

Juvenes-Yhtiössä asiakkaiden mielipiteitä kartoitetaan perinteisten palautekanavien lisäksi asiakasraatitoiminnan kautta. Sen tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta Juveneksen ja asiakkaiden välillä. Asiakasraadit kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa ja hausta niihin tiedotetaan muun muassa näillä nettisivuilla ja sähköpostilistoilla.

Pertti Liljeroosin muistorahasto

Tamy ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY) perustivat vuonna 2011 Pertti Liljeroosin muistorahaston. Muistorahasto perustettiin Juveneksen pitkäaikaisen toimitusjohtajan Pertti Liljeroosin kunniaksi. Rahaston tarkoituksena on tukea Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia jakamalla apurahoja näihin liittyviin hankkeisiin, tapahtumiin, opintoihin ja koulutukseen. Rahaston toimintaa määrittää rahaston säännöt. Apurahat julistetaan haettavaviksi keväisin. Hakemukset käsittelevä lautakunta koostuu ylioppilaskuntien edustajista sekä ulkopuolisesta asiantuntijajäsenestä.

Rahastoon voivat lahjoittaa varoja niin yksityiset tahot kuin yhteisötkin.

Vuonna 2014 muistorahaston lautakunta myönsi apurahoja kahdelle hankkeelle.

Vuonna 2013 muistorahaston lautakunta myönsi apurahoja neljälle opiskelukykyä ja hyvinvointia edistävälle hankkeelle.

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö eli TOAS on vuonna 1959 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on tarjota koteja Tampereella asuville opiskelijoille.

TOAS:n ylin päättävä elin on 26-paikkainen valtuuskunta, jossa Tamylla on kahdeksan paikkaa eli enemmän kuin millään muulla yksittäisellä osallisella. Valtuuskunnan tamylaiset nimeää edustajisto. Valtuuskunta kokoontuu tyypillisesti kahdesti vuodessa tilinpäätöksen, talousarvion ja hallitusvalintojen merkeissä.

Suurta valtaa TOAS:ssa käyttää myös kymmenhenkinen hallitus. Tamylla on kaksi hallituspaikkaa varaedustajineen, minkä lisäksi puheenjohtajan varajäsen on yleensä ollut Tamyn hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi Tamylla on edustus TOAS:n rakennusvaliokunnassa.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö vastaa terveydenhuollostasi Tampereen yliopistossa opiskelusi ajan. YTHS:n palveluja käyttävän tulee esittää voimassaoleva opiskelijakortti tai opiskelijatodistus.

Tamylla on edustus YTHS:n valtuuskunnassa ja Tampere-Hämeenlinna-terveyspalveluyksikön johtokunnassa.

Opiskelijan Tampere ry

Opiskelijan Tampere ry on tamperelaisten opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä Tampereen kauppakamarin liikkeelle laittama yhteistyöhanke. Yhdistyksen merkittävin palvelu on OpiskelijanTampere.fi -sivusto, jolle on koottu muun muassa opiskelija-alennuksia myöntäviä yrityksiä, asunto- ja työpaikkavälitys, harrastemahdollisuuksia ja infoa Tampereesta asuin- ja opiskelupaikkakuntana.

Opiskelijan Tampere ry:n varsinaisia jäseniä ovat Tamyn lisäksi Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko.

Tampereen ylioppilastalosäätiö

Tampereen Ylioppilastalosäätiö on tamperelaisten ylioppilaskuntien yhteinen säätiö, jonka tarkoituksena on toimia opiskelijoiden hyväksi. Sen pääasiallista toimintaa oli vuosikymmenien ajan Kauppakatu 10:ssä sijaitsevan ylioppilastalon hallinnointi. Vuonna 1901 rakennettu talo  lahjoitettiin Tampereen kaupungin toimesta ylioppilaskuntien käyttöön vuonna 1968. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta piti toimistoaan Yo-talon toisessa kerroksessa aina vuoden 2013 puoliväliin asti, jolloin rakennus luovutettiin takaisin kaupungille.

Säätiön ylin päättävä elin on Tamyn ja TTYY:n edustajistojen nimeämä valtuuskunta, joka valitsee säätiölle hallituksen. Tällä hetkellä säätiön sihteerinä toimii Tamyn pääsihteeri. Ylioppilastalosta luopumisen jälkeen säätiö on etsinyt korvaavaa toimintaa.

Tältä sivuilta löydät tiiviin tietopaketin opiskelijan terveydenhuoltoon liittyvistä asioista. Kaikissa terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä ja pulmissa voit olla yhteydessä Tamyn sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan.

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS palvelee perustutkinto-opiskelijoita korkeakoulupaikkakunnilla. Tampereen yliopiston piirissä toimivat seuraavat toimipisteet:

Tarkista palvelunumerot ja -ajat sekä mahdolliset poikkeavat aukioloajat toimipisteiden internetsivuilta.

YTHS:n terveydenhoitomaksu maksetaan joka vuosi ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä eikä sitä voi maksaa erikseen. Terveydenhoitomaksun maksanut opiskelija saa suurimman osan palveluista ilman erillistä kertamaksua.

Joistain palveluista, kuten hammaslääkäristä, erikoislääkäreiden palveluista, osasta lääkärinlausuntoja ja peruuttamattomasta käynnistä, peritään maksuja. Tarkempaa tietoa käyntimaksuista löydät YTHS:n sivuilta.

Kunnalliset terveyspalvelut

YTHS on opiskelijoiden ensisijainen terveyspalvelujen tarjoaja. Sillä ei kuitenkaan ole iltaisin eikä viikonloppuisin palvelua, jolloin vieraspaikkakuntalaisenkin opiskelijan tulee akuuttitapauksissa kääntyä kunnallisen terveyskeskuksen puoleen. YTHS:n ollessa kiinni sinua auttavat:

Opintotuki
Opiskelijaravintolat
Terveyspalvelut
Liikunta
Kirjastot ja kirjakaupat
Liikkuminen Tampereella

Opintotuki

Opintotukea haetaan yliopiston opintotukitoimistosta. Opintotuen hakulomakkeita saa Kelan nettisivuilta, yliopiston opintotukitoimistosta ja Kelan toimistoista. Palauta hakemus suoraan yliopiston opintotukitoimistoon, jossa hakemuksesi käsitellään ja annetaan opintotukipäätös.

Verkkopankkitunnuksilla voit hakea opintotukea myös sähköisesti Kelan nettisivuilla. Siellä tehty hakemus siirtyy automaattisesti yliopiston opintotukitoimistoon.

Opintotuki koostuu opintorahasta, opiskelijan asumislisästä sekä opintolainan valtiontakauksesta ja siihen myönnettävästä opintolainahyvityksestä. Opintotuen saaminen edellyttää päätoimista opiskelua ja opinnoissa edistymistä.

Tarkempaa tietoa opintotuesta saat Kelan kattavalta opintotukisivustolta ja Tamyn sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta, joka auttaa sinua kaikissa opiskelijan toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä. Lisää tietoa toimeentulosta saat myös näiden sivujen Toimeentulo-osiosta.

Opiskelijaravintolat

Tampereen yliopiston kampuksella syöt edullisesti useissa opiskelijaravintoloissa, joiden aterioiden hinnoissa näkyy valtion myöntämä ateriatuki. Ravintoloiden ruokalistat löydät kootusti Tampereen yliopiston sivuilta.

Monista kampuksen ravintoloista vastaa Juvenes-Yhtiöt Oy, joka on Tamyn ja TTYY:n (Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta) yhdessä omistama. Ylioppilaskunnan jäsenenä olet siis yksi Juveneksen omistajista!

Voit ladata Juveneksen lounaita opiskelijakorttiisi, jolloin saat lounaasi vielä edullisemmin. Opintojen alkuvaiheessa, kun vielä odottelet korttiasi, saat edullisen lounaan esittämällä ylioppilaskunnan jäsenmaksukuitin. Jatkossa saat opiskelija-alennuksen opiskelijakortillasi: myös muiden kaupunkien opiskelijaravintoloista.

Kattavan listauksen kaikista opiskelijaravintoloista Suomessa löydät Kelan opiskelijaravintolahakupalvelusta.

Terveyspalvelut

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tarjoaa perustutkintoa suorittavalle yliopisto- tai korkeakouluopiskelijalle yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja.

YTHS:n toimipisteet Tampereella sijaitsevat Kalevantie 3:ssa (kirjasto Linnan vieressä) ja Hervannassa TTY:n konetalossa (Korkeakoulunkatu 6 B). Porissa on YTHS:n sivutoimipiste Pohjois-Porin terveysasemalla. YTHS on auki arkisin päiväsaikaan.

Toimipisteiden ajankohtaistiedotteet ja tiedot poikkeusaikatauluista löytyvät Tampereen toimipisteiden sivulta.

Maksut ja ajanvaraus

Ajanvaraus YTHS:n palveluihin tapahtuu hoidontarpeen arvioinnin kautta. Hoidontarpeen arviointi tarkoittaa terveydenhuollon ammattilaisen tekemää arvioita potilaan hoidon tarpeesta ja hoidon kiireellisyydestä. Arvioinnissa selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys yhteydenottajan kertomien esitietojen tai lähetteen perusteella.

Maksat YTHS:n terveydenhoitomaksun osana ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Lisäksi tietyistä palveluista maksetaan käyntimaksu. Yleisterveyden, suunterveyden ja mielenterveyden ajanvarauskäytännöt ja käyntimaksut löydät YTHS:n sivuilta.

Sähköinen terveyskysely

YTHS lähettää kaikille ensimmäisen vuoden perustutkinto-opiskelijoille sähköpostitse terveyskyselyn (Sätky).Terveydenhoitaja arvioi vastauksen ja lähettää opiskelijalle henkilökohtaisen palautteen. Tarpeen mukaan pyydetään varaamaan terveydenhoitajan ja/tai suuhygienistin vastaanottoaika. Halutessaan opiskelija voi hakeutua terveystapaamiseen, vaikkei erityisiä ongelmia olisikaan.

Kun YTHS on suljettu

YTHS on opiskelijoiden ensisijainen terveyspalvelujen tarjoaja. Sillä ei kuitenkaan ole iltaisin eikä viikonloppuisin palvelua, jolloin vieraspaikkakuntalaisenkin opiskelijan tulee akuuttitapauksissa kääntyä kunnallisen terveyskeskuksen puoleen. YTHS:n ollessa kiinni sinua auttavat:

Kaikissa opiskelijaterveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä ja pulmissa voit olla yhteydessä Tamyn sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan.

Liikunta

Liikuntatalo Atalpa sijaitsee Tampereen yliopistolla ja on yksi Unipoli Sportin kolmesta liikuntakeskuksesta. Keskustakampuksella sijaitseva liikuntatalo tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. Talossa on palloiluhalli, kaksi kuntosalia ja monitoimisali.

Maksamalla Unipoli Sportin jäsenmaksun saat käyttöösi kaikki liikuntapalvelut TaY:lla TTY:lla ja TAMK:ssa. Unipoli Sportin tarjontaan kuuluu muun muassa ryhmäliikuntatunteja, palloilulajeja, saunat, tutustumiskursseja eri liikuntalajeihin sekä harrastusmahdollisuuksia myös kampuksen ulkopuolella.

Unipoli Sportin vuosimaksu on hyvin edullinen Tamperelaisille korkeakouluopiskelijoille: 65 euroa/lukuvuosi, 38 euroa/syyskausi, 42 euroa/kevätkausi tai 5 euroa/kerta (kertamaksu ei käytössä TAMK:ssa). Kausimaksut ovat voimassa lukuvuoden. Koko vuoden maksun voit maksaa samalla lomakkeella ylioppilaskunta- ja terveydenhoitomaksun kanssa, mutta sen voi suorittaa myös koska tahansa Atalpan vastaanottoon. Tämän jälkeen vastaanotossa ladataan kulkuoikeus opiskelijakorttiisi.

Unipolisportin käyttömaksun maksettuasi voit noutaa kulkuoikeudet myös TAMKin ja TTY:n liikuntatiloihin. Oikeudet noudetaan kohdekoululta henkilökohtaisesti: ota mukaasi TaY:n käyttömaksun maksukuitti, henkilöllisyystodistus ja opiskelijakortti.

Lisätietoa osoitteesta www.unipolisport.fi.

UtaSport

UtaSport on Tamyn liikuntayhdistys, jonka päämääränä on huolehtia opiskelijoille suunnattujen monipuolisten ja mielekkäiden liikuntamahdollisuuksien luomisesta. Yhdistyksen toiminnan ytimessä ovat lajikerhot, jotka aktiivisella toiminnallaan edistävät opiskelijoiden mahdollisuuksia eri lajien harrastamiseen. Lajikerhot antavat hajanaisesti harrastaville opiskelijoille yhden paikan kokoontua, ystävystyä ja harrastaa.

Tietoa ajankohtaisista opiskelijaliikuntaan liittyvistä asioista saat liittymällä Liikunta-listalle (liikunta@uta.fi) (ks. ohjeet sähköpostilistoille liittymiseen). Lisää tietoa erilaisista liikuntalajeista ja tulevista kursseista löydät yliopistoliikunnan nettisivuilta.

Kirjastot ja kirjakaupat

On mahdotonta ajatella opintoja ilman yliopiston kirjastoa! Pääkirjastosta ja osastokirjastosta löydät kaikki yleiset kirjastopalvelut sekä oppimiskeskustilat työasemineen. Lisäksi kirjastoissa on ryhmätyöhuoneita, joita voit varata kirjaston nettisivuilla.

Pääkirjasto sijaitsee Linna-rakennuksessa yliopiston pääkampuksella. Sieltä löytyy vähintään yksi kappale kaikista tenttikirjoista lukuun ottamatta lääketieteellisen yksikön sekä terveystieteiden ja biolääketieteellisen teknologian kurssikirjoja. Ensimmäisestä kerroksesta löytyvät myös tenttikirjojen lyhytlainakappaleet, joita saa yö- ja viikonloppulainaan. Kirjasto tarjoaa lisäksi lukurauhaa, sillä hiljainen lukusali on Tampereen yliopiston opiskelijoiden käytössä kellon ympäri.

Pääkirjaston ohella Tampereen yliopiston Kaupin kampuksella toimii Tertio-osastokirjasto.

Tutustumisen Tampereen yliopiston kirjaston palveluihin voit aloittaa Uuden asiakkaan oppaasta.

Liikkuminen Tampereella

Paras tapa liikkua niin ympäristön kuin kuntosikin kannalta on joko kävellä tai pyöräillä.

Tampereen kaupungin sivuilta voit ladata pyöräilykartan, joka sisältää myös tiedot pyöräparkeista.

Yliopiston keskustakampuksella on myös alueita polkupyörien pysäköimistä varten (ks. keskustakampuksen polkupyöräpysäköintikartta).

Tampereen kaupungin liikennelaitoksen TKL:n bussien maksut tulevat paljon halvemmaksi, kun hankit matkakortin. Ladattavan kortin voit hankkia joukkoliikenteen palvelupisteestä Keskustorin tuntumasta. Ladattavasta kortista maksetaan pieni panttimaksu. Alle 25-vuotiaat ovat oikeutettuja nuorisoalennukseen ja 25 vuotta täyttäneet saavat korttiin opiskelija-alennuksen esittämällä voimassaolevan opiskelijakortin tai opiskelijatodistuksen, jonka saat aktuaarinkansliasta. Yli 30-vuotiaana tarvitset opiskelija-alennuksen saamiseksi myös voimassa olevan opintotukipäätöksen.