Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta on Tamyn taloutta ja taloudellisia kysymyksiä valmisteleva valiokunta.

Talousvaliokuntaan on perinteisesti kuulunut vanhoja pääsihteereitä ja hallituksen talousvastaavia. Lisäksi talousvaliokuntaan on haettu aina talousosaajia taustasta riippumatta.

Puheenjohtajana toimii hallituksen talousvastaava: vuonna 2017 Suvi Mäkeläinen. 

Tärkeimmät tehtävät talousvaliokunnalla on taloussektorin asioiden suosittaminen hallituksen päätöksenteon tueksi. Näihin vuosittaisina tehtävinä kuuluu vahvasti Tamyn talousarvion työstäminen ja suositusten antaminen hallitukselle. Tämän lisäksi kaikki sidosryhmiin ja Tamyn varallisuuteen sekä talouteen yleisesti kuuluvat asiat käsitellään talousvaliokunnassa.