Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Tampere 3

Tampere3: Tampereen korkeakoulujen tulevaisuus

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu tekevät entistä syvempää yhteistyötä Tampere3-hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä vetovoimaa. Yhteistyön vahvuudet ovat tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen rajapinnoilla. Konkreettisesti Tampere3 tarkoittaa sitä, että Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät uudeksi säätiöyliopistoksi, joka aloittaa toimintansa vuoden 2018 alusta ja jonka omistukseen Tampereen ammattikorkeakoulu siirtyy. Mistä siis on kyse?

"Tampereen korkeakoulut haluavat olla yhdessä edelläkävijöitä oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisessä: opiskelijat ovat aktiivinen osa korkeakouluyhteisöä, jossa opiskelija ja oppiminen nostetaan keskiöön. Opiskelijalähtöiset opetusmenetelmät ja -teknologiat takaavat, että Tampereella on Suomen vetovoimaisinta korkeakoulutusta jatkossakin."

Seuraa Tampere3-prosessin etenemistä

Tamy viestii Tampere3-prosessista ja omasta vaikuttamistyöstään aktiivisesti mm. Tampere3-blogissa, facebookissa ja kopo-listalla. Opiskelijoiden ylläpitämälle blogialustalle on koottu kattavasti taustaa, tietoa ja näkemyksiä hankkeen eri vaiheista. Blogiin tulee myös kuukausittain Tamyn tekemä uutiskirje.

Viimeisimpiä käänteitä voi seurata myös korkeakoulujen ylläpitämistä virallisista Tampere3-viestintäkanavista:

Miten Tampere3 vaikuttaa opiskelijoihin?

Syksystä 2016 alkaen Tampereen kolmen korkeakoulun opiskelijat voivat valita opintoja korkeakoulujen yhteisestä ristiinopiskelutarjonnasta, ja tulevaisuudessa vapaavalintaisia opintoja on mahdollista suorittaa yhä laajemmin korkeakoulujen välillä. Opintoihin tulee tulevaisuudessa kuulumaan monissa tutkinto-ohjelmissa myös yhteisesti suunniteltuja ja toteutettuja opintoja. Tamylle tärkeitä asioita uudistuksessa on säilyttää sekä yliopisto- että amk-tutkintojen arvo, saada lisää joustavuutta ja valinnaisuutta opintoihin korkeakouluje välille sekä turvata opiskeljoiden oikeusturva isoissa muutoksissa.

Tutkintojen ja opiskelun lisäksi Tampere3-prosessi muuttaa yliopiston hallintoa ja rakenteita. Tamylle keskeisimpiä edunvalvontatavoitteita ovat opiskelijaedustuksen ja yliopistodemokratian säilyttäminen tulevassakin yliopistossa ja mahdollisimman monipuolisen ja monialaisen yliopistosäätiön luominen.  

Tampereen yliopiston henkilöstö- ja opiskelijajärjestöt ovat ottaneet aiheeseen kantaa useasti vuoden 2016 aikana. Viimeisimmän kannanoton voi lukea täältä.

Tamy, Tamko ja TTYY ovat myös laatineet yhteiset tavoitteet prosessille, joita on ajettu niin korkeakoulujen hallinnoissa kuin opetus- ja kulttuuriministeriönkin suuntaan. Opiskelijoiden yhteisiä ja Tamyn omia edunvalvontatavoitteita.

Tamy vaikuttaa prosessiin jatkuvasti erilaisissa työryhmissä ja yliopiston hallintoon vaikuttamalla sekä osallistumalla julkiseen keskusteluun. Lisäksi eri aloilla ja yksiköissä on meneillän useita työryhmiä asiaa koskien.

Ylioppilaskuntien yhdistyminen ja uuden ylioppilaskunnan perustaminen

Tampere3-prosessin myötä Tampereen yliopiston ylioppilaskunta ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta muodostavat uuden ylioppilaskunnan. Perustaminen tapahtuu lailla, ja lailla myös molempien ylioppilaskuntien jäsenistöt, henkilökunnat, sopimukset, omaisuudet, omistukset ja muut sitoumukset siirtyvät automaattisesti uudelle ylioppilaskunnalle 1.1.2018.

Ylioppilaskuntien yhdistymisen valmistelusta vastaavat pääasialliset pääsihteerit ja hallitusten puheenjohtajat sekä yhdistymiskoordinaattori. Koordinaattorin tehtävänä on vastata yhdistymisprosessin suunnittelusta, seurannasta ja viestinnästä. Lisäksi koordinaattori valmistelee tulevan ylioppilaskunnan säännöstöä, organisaatiorakennetta ja fasilitoi yhteistapaamisia. Suunnitteilla on myös yhteinen jäsenkysely keväällä 2017.

Uudelle ylioppilaskunnalle valitaan edustajisto syyskuussa 2017. Edustajiston koko tulee olemaan 49 paikkaa. Jokaisella Tamyn ja TTYY:n läsnäolevalla jäsenellä on oikeus äänestää vaaleissa. Edustajisto tulee päättämään uudelle ylioppilaskunnalle pääsäännön ja sen alisteiset säännöt, talousarvion ja toimintasuunnitelman loppuvuoden 2017 aikana. Edustajisto valitsee myös ylioppilaskunnalle hallituksen.

Tamy toteuttaa yhdistymisprosessia edustajiston hyväksymän strategian pohjalta. Siinä on asetettu strategisia tavoitteita ja keinoja korkeakoulujen ja ylioppilaskuntien yhdistymiselle sekä linjattu arvot, jotka läpileikkaavat valmistelutyötä.

 

Lisätietoa Tamyn linjoista ja tekemästä edunvalvonnasta Tampere3-prosessiin liittyen voi kysyä koulutuspoliittiselta asiantuntijalta. Ylioppilaskuntien yhdistymisestä antaa tietoa pääsihteeri.

Tampere3 aikataulu