Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Tamy muilla paikkakunnilla

Tampereen yliopistolla on filiaaliyksikkö, joka sijaitsee Porissa. Hämeenlinnassa toiminut Tampereen yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen toimipaikka siirtyi Tampereen pääkampukselle kesällä 2012.

Porin yksikön opiskelijat ovat maantieteellisestä sijainnistaan huolimatta yhtä lailla tamylaisia. Tamy pyrkiikin kaikin tavoin pitämään huolta siitä, että filiaalin opiskelijoille on tarjolla erilaisia hyödyllisiä palveluja ja etuja ja että edunvalvonta toimii myös niissä.

Filiaalin yhteyshenkilönä toimivat Tamyn hallituksen järjestövastaava ja järjestö- ja viestintäasiantuntija.

Pori

Porin yliopistokeskus sijaitsee Kokemäenjoen rantamaisemissa ja siellä on 4000 opiskelijaa neljästä eri yliopistosta: Aalto-yliopistosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta, Tampereen yliopistosta ja Turun yliopistosta.

Tampereen yliopiston Porin yksikkö on yhteiskuntatieteellinen opetus- ja tutkimuslaitos, joka on osa Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tieteenalayksikköä. Porissa voi opiskella sosiaalityötä ja sosiologiaa sekä hyvinvointipalvelujen maisteriohjelmassa.

Syksyllä 2010 projektisihteeri Jussi Telaranta tuotti Tamylle raportin, jossa tarkasteltiin Porin yliopistokeskuksessa opiskelevien Tamyn jäsenten edunvalvontaa ja palveluita sekä heille suunnatun tiedotuksen nykytilaa ja kehittämistä. Projekti toteutettiin yhteistyössä ainejärjestö Utopian ja yliopistokeskuksessa toimivan Pointer ry:n kanssa. Voit tutustua projektiraporttiin Tamypediassa.

Opiskelijatoimintaa Porissa

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry yhdistää Porin yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijoita, toimii heidän edunvalvojanaan Porin kaupungissa ja Porin yliopistokeskuksessa sekä edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään sekä yleisiä ja yhteisiä opintososiaalisia asioita, koulutus- ja opintoasioita sekä vapaa-ajan toimintaa. Pointerin välittämiä opiskelijapalveluita ovat muun muassa Porin yliopistokeskuksessa opiskelevien opiskelijakortit ja lukuvuositarrat, kopiointipalvelut, toimistotarvikkeiden myynti, opiskelijatapahtumat Porissa ja opiskelijoiden liikuntapalvelut Porissa. Lisätietoja saat Pointer ry:n opiskelijasihteeriltä.

Utopia ry on Tampereen yliopiston Porin pää- ja sivuaineopiskelijoiden ainejärjestö. Utopia järjestää jäsenilleen aktiviteetteja kulttuuri- ja liikuntatapahtumista bileisiin. Tervetuloa mukaan!