Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Tamyn kehitysyhteistyöhanke

Tamylla on ollut useita kehitysyhteistyöhankkeita Intiassa yhteistyössä GRAVIS-kansalaisjärjestön kanssa. Vuonna 2013 päättynyt hanke oli nimeltään ”Aloite yhteisölähtöisen terveydenhuollon edistämiseksi Rajasthanissa”, ja se tähtäsi kyläyhteisöjen vahvistamiseen niin, että ne kykenisivät jatkossa järjestämään terveydenhuoltonsa omavaraisesti.

Rajasthan on yksi Intian köyhimmistä osavaltioista, jossa muun muassa kuivuus aiheuttaa vakavia ongelmia alueen kehitykselle. Kuivuus ja köyhyys yhdessä vaikeuttavat sairauksien ehkäisyä ja parantamista, tietoisuus terveysasioista on heikkoa, ja asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan terveyteensä ovat vähäiset. Aliravitsemus, anemia ja ripuli ovat yleisiä. Erityisesti naisten ja heidän kauttaan myös lasten terveydentila jää helposti muutakin väestöä huonommalle tasolle, ja siksi hankkeessa panostettiin erityisesti naisiin, lapsiin ja lisääntymisterveyden edistämiseen.

Hankkeen tavoitteena oli auttaa luomaan alueelle terveyspalveluja, lisätä asukkaiden tietoa terveyskysymyksistä ja tuoda jo olemassa olevia valtion terveysohjelmia lähemmäksi syrjäseutujen asukkaita niin, että hekin hyötyisivät niistä. Tavoitteisiin pyrittiin muun muassa vahvistamalla aiemmissa hankkeissa luotua kylien terveystyöntekijöiden verkostoa, hankkimalla GRAVIS:ille syrjäseudutkin tavoittava lääkintäauto ja järjestämällä terveys-, neuvolatoiminta- ja rokotusleirejä sekä terveystietousleirejä.

Työnjako Tamyn ja GRAVIS:in välillä toimi niin, että GRAVIS tekee käytännön työn Intiassa ja Tamy hallinnoi hanketta Suomen päässä. Hanke toimi ulkoasiainministeriön rahoituksella, ja osa hankkeesta katettiin vapaaehtoisin lahjoituksin. Opiskelijoiden vapaaehtoiset kehy-maksut ovat mahdollistivat sen, että hanketta voitiin kasvattaa edellisvuosista.

UM:n hanketuella ja vapaaehtoisilla kehy-maksuilla on saatu aikaan muun muassa seuraavaa:

2011-2013 järjestetiin

120 terveystietousleiriä

  • leireillä käsitellään GRAVIS-tiimin johdolla tavallisimpia terveysongelmia ja ja parannuskeinoja niihin
  • havainnollistavia keinoja: kuvitettua materiaalia, tarinoita, näyteltyjä tilanteita – kaikki paikallisella kielellä
  • painotus seuraavissa asioissa: lisääntymisterveys, naisten ja lasten terveysongelmat, sairauksien ennaltaehkäisy, valtion terveyspalvelut

120 murrosikäisten terveyskoulutusta

  • painotus murrosiän tyypillisissä terveysongelmissa, seksuaaliterveydessä ja ravinnossa
  • käsitellään myös sukupuolitauteja ja sosiaalisia ongelmia, kuten lähisuhdeväkivaltaa
  • käytetään osallistavaa metodia ja nuorten kysymyksiin vastataan

3 terveyskokousta

  • 200 osallistujaa
  • esitelmiä alueen tavallisimmista terveysongelmista
  • valtion terveysohjelmien esittelyä

60 neuvola- ja rokotusleiriä

60 lääkintäleiriä

…minkä lisäksi vakiinnutettiin ja koulutettiin kylien terveystyöntekijöiden verkostoa, hankittiin kiertävä lääkintäauto ja tuotettiin infomateriaalia paikallisella kielellä pamflettien ja julisteiden muodossa.

Tutustu Tamyn kehy-toimintaan tarkemmin kehy-sivuilla osoitteessa tamy.fi/kehy.