Rekisteröity vai rekisteröimätön?

Tamypedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tässä Tamyn järjestöoppaan artikkelissa käydään läpi perusasiat rekisteröidyn ja rekisteröimättömän yhdistyksen velvollisuuksista ja oikeuksista. Artikkelissa kerrotaan lyhyesti myös rekisteröimättömän yhdistyksen perustamisesta, sillä se ei vaadi virallisia muodollisuuksia toisin kuin Rekisteröidyn yhdistyksen perustaminen.


Rekisteröity yhdistys

Rekisteröity yhdistys on oikeushenkilö, joka voi tehdä sitoumuksia: perustaa pankkitilin, tehdä vuokrasopimuksia, järjestää tapahtuman yhdistyksen nimissä... Lisäksi rekisteröidyt yhdistykset voivat laskuttaa tehdystä työstä (kun yhdistys on merkitty ennakkoperintärekisteriin). Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhdistyksensä tekemisestä.

Rekisteröity yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin, jota ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus PRH. Yhdistyksellä on PRH:lle ilmoitusvelvollisuus sääntömuutoksista sekä muutoksista yhdistyksen nimenkirjoittajissa. Yhdistystä sitoo yhdistyslaki.

Yhdistyksen rekisteröiminen on aina paras ratkaisu toimintaan, jossa liikkuu ainakin jonkin verran rahaa ja jossa toimijat vaihtuvat. Toiminta on säänneltyä, jossain määrin "virallista", mutta samalla avoimempaa ja selkeämpää. Pelisäännöt ovat kaikille rekisteröidyille yhdistyksille samat.

Rekisteröidyn yhdistyksen perustamista käsitellään seikkaperäisesti seuraavassa artikkelissa.

Rekisteröimätön yhdistys

Suomalaisen yhdistymisvapauden mukaisesti yhdistys voi toimia rekisteröimättömänä. Jos yhdistyksen toiminta on tarkoitettu vapaamuotoiseksi yhdessäoloksi eikä yhdistyksellä ole juurikaan rahaliikennettä, se voi hyvin toimia rekisteröimättömänä.

Keskeisin ero rekisteröityyn yhdistykseen verrattuna on se, että rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen. Se ei voi hankkia omaisuutta eikä voi olla toisen yhdistyksen jäsenenä. Kaikki sitoumukset tehdään jonkun tai joidenkin yhdistyksen jäsenten nimissä yksityishenkilöinä. Tästä johtuen sen jäsenet vastaavat henkilökohtaisesti kaikista yhdistyksen toimista, joista ovat olleet päättämässä tai joihin ovat osallistuneet. Hallitus ei siis voi toimia yhdistyksen puolesta sen muita jäseniä sitovasti.

Rekisteröimättömän yhdistyksen perustaminen

Rekisteröimättömän yhdistyksen toiminta on vapaamuotoista, eikä sen perustaminen vaadi virallisia muodollisuuksia. Rekisteröimättömälle yhdistyksellekin on kuitenkin hyvä laatia säännöt, johon kirjataan vapaamuotoisesti esimerkiksi seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.
 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot: Mitä varten yhdistys on olemassa ja mitä toiminta käytännössä on?
 3. Jäseneksi liittyminen. Kohtaan voi kirjata esimerkiksi: "Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintatavat."
 4. Jäsen- ja liittymismaksut. Peritäänkö maksuja, ja jos peritään, miten ne päätetään?
 5. Hallitus. Jos yhdistyksellä on hallitus, kuinka monta jäsentä siihen kuuluu, ja mikä sen toimikausi on? Kuinka hallitus valitaan (esimerkiksi kerran vuodessa pidettävässä vuosikokouksessa)?
 6. Tilikausi. Yleensä tämä on kalenterivuosi.
 7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen. Kuinka kokoukset kutsutaan koolle, ja kuinka paljon ennen kokousta kutsu on lähetettävä?
 8. Yhdistyksen lakkauttaminen. Tähän voi kirjata esimerkiksi: "Mikäli yhdistyksen toiminta päätetään hallituksen yksimielisellä päätöksellä lakkauttaa, yhdistykselle jääneet varat lahjoitetaan [jollekin yhdistyksen tarkoitukseen sopivalle taholle]."

Rekisteröimätöntä yhdistystä koskevat määräykset

Yhdistyslaissa määritellyt julkisoikeudelliset määräykset koskevat myös rekisteriin merkitsemätöntä yhdistystä. Niistä kannattaa huomioida erityisesti seuraavat:

 • Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien tapojen vastainen.
 • Yhteisön pääasiallisena tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen.
 • Jos yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, saavat yhdistyksen jäseninä olla vain Suomen kansalaiset sekä ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa.
 • Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka sekä ulkomaalaisen osalta lisäksi kansalaisuus.
 • Yhdistys voidaan lakkauttaa, jos se toimii olennaisesti vastoin lakia, hyviä tapoja tai säännöissä määrättyä tarkoitustaan.

Yhdistykset ja Tamy

Tamy suosittaa, että kaikki sen piirissä toimivat yhdistykset tai Tamyn yhdistysasemaa hakevat yhdistykset rekisteröityisivät. Tällöin yhdistysten säännöt ja vastuuhenkilöt ovat tunnettuja ja toiminta vakaalla pohjalla. Tamyn piirissä toimivat yhdistykset voivat hakea projektitukea rekisteröitymiskulujensa (75-100 euroa) kattamiseen.

Kannattaa huomioida, että Tamy odottaa piirissään toimivilta yhdistyksiltä tiettyjä asioita riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä vai rekisteröimättömiä. Yhdistysaseman säilyttämiseksi yhdistysten on vähintään tehtävä vuosittain toimintasuunnitelma, joka lähetetään yhdistysilmoituksen mukana Tamyyn.

Lisäksi Tamyn toiminta-avustuksen saamista varten yhdistyksellä pitää olla sen nimellä avattu tili.

Lue myös

 • Tamyn yhdistysasema - Kuinka Tamyn piirissä toimivaksi yhdistykseksi tullaan ja miksi asemaa kannattaa hakea?


Järjestöopas: Yhdistyksen perustaminen
Etusivu Rekisteröity vai rekisteröimätön? Rekisteröidyn yhdistyksen perustaminen Perustamiskokous ja asiakirjat Toiminnan aloittaminen