Tamy ja järjestöt

Tamypedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tässä järjestöoppaan osiossa käsitellään ylioppilaskuntaa ja sen piirissä toimivia järjestöjä.

Tamy on jo itsessään kaikkien Tampereen yliopiston opiskelijoiden muodostama yhteisö, mutta valtaosalle opiskelijoista läheisimpiä opiskeluyhteisöjä ovat erilaiset yliopistolla toimivat yhdistykset ja ryhmät. Ylioppilaskunnan piirissä toimivat yhdistykset jaetaan ainejärjestöihin ja harrasteyhdistyksiin, joille Tamyn yhdistysasema tuo monenlaisia oikeuksia ja etuja. Tässä artikkelissa avataan tätä jakoa sekä Tamyn ja yhdistysten välistä suhdetta.


Ainejärjestöt

»Ainejärjestö on yhden tai useamman pää- tai sivuaineen opiskelijoiden yhteenliittymä tai yhdistys. Tamyn piirissä toimi vuoden 2011 alussa 39 eri ainejärjestöä (ks. luettelo kaikista Tamyn piirissä toimivista ainejärjestöistä).»

Tamyn ja ainejärjestöjen välisen yhteyden ylläpitäminen on erittäin tärkeää. Ylioppilaskunta tarjoaa koulutuksia, tukea ja apua niin ainejärjestöjen arjessa kuin isommissakin ongelmatilanteissa. Ainejärjestöaktiivit käyvät Tamyn ja sen valiokuntien tapaamisissa, joista voi saada vinkkejä omaan toimintaan tai vaikka kehitellä yhteistyöhankkeita muiden kanssa.

Ainejärjestöt taas ovat eri opintosuuntien äänitorvi ylioppilaskunnan suuren korvan juuressa. Tieto opiskelijoiden pulmista, kiinnostuksen kohteista ja huolenaiheista kulkeutuukin Tamyyn usein ainejärjestöjen kautta. Jotta Tamy voisi toimia opiskelijan hyväksi mahdollisimman tehokkaasti, tätä yhteydenpitoa ja tietoa tarvitaan.

Vaikka ainejärjestöt muodostavat toimintatarkoitustensa osalta suhteellisen yhtenäisen joukon, ne ovat kaikki omanlaisiaan. Tampereen yliopistolla toimivien ainejärjestöjen jäsenmäärät vaihtelevat paristakymmenestä useampiin satoihin, ja jäsenistön aktiivisuus vaihtelee niin järjestöittäin kuin vuosittainkin. Ainejärjestöjen toiminnan laajuus, sisältö ja muodot vaihtelevat valtavasti, ja yleispätevien neuvojen antaminen on käytännössä mahdotonta.

Ainejärjestötoiminnan kirjo

Ainejärjestötoiminta ei sitkeiden ennakkoluulojen tavoin ole pelkkää alkoholinhuuruista bilettämistä. Tämän havainnollistamiseksi alle on koottu luettelo siitä, mitä kaikkea ainejärjestötoiminta (ainakin) voi olla.

 • Yhteydenpito ja tiedotus
  • Alan opiskelijoiden yhdysside yliopistolla
  • Yhteydenpito valtakunnalliseen liittoon (jos sellainen on)
  • Yhteydenpito muiden korkeakoulujen saman alan opiskelijoihin
  • Alan opiskelijoita koskevista ajankohtaisista asioista tiedottaminen (erityisesti opintoasiat, sosiaalietuudet, urasuunnittelu)
  • Yhteydenpito alan ammattijärjestöihin
 • Edunvalvonta
  • Jäsenistön yleinen edunvalvonta
  • Jäsenistön sosiaalisten ja opinto-olojen parantaminen
 • Yhteisöllisyys
  • Vapaa-ajan toiminnan järjestäminen (liikuntatapahtumat, kulttuuritoiminta, bileet, vuosijuhlat, ekskursiot...)
  • Yhteisöllisyyden luominen - sosiaalinen turvaverkko
  • Oman alan opiskelijakulttuurin ja perinteiden edistäminen
 • Edustaminen ja hallinto
  • Yliopiston hallintoelinten opiskelijajäsenten valintaan osallistuminen
  • Jäsenten edustaminen oppiaineessa, yksiköissä, yliopistossa ja ylioppilaskunnassa
 • Opintojen edistäminen
  • Alan opiskelijoiden koulutuspoliittinen edunvalvonta
  • Opintopiirit, työelämäpäivät, sivuaineillat, ekskursiot, oppaat
  • Opintomateriaalien kierrätys ja tuottaminen, tenttiarkistojen kerääminen

Harrasteyhdistykset

»Harrasteyhdistys on saman harrastuksen tai vakaumuksen pohjalta toimiva yhdistys, jossa Tampereen yliopiston opiskelijat muodostavat merkittävän osan jäsenistöstä. Vuoden 2011 alussa Tamyn piirissä toimi 38 harrasteyhdistystä (ks. luettelo kaikista Tamyn piirissä toimivista harrasteyhdistyksistä).»

Tamyn näkökulmasta harrasteyhdistyksillä on Tampereen yliopistolla tärkeä rooli, vaikka niiden tehtävät ja toimintamuodot sinänsä poikkeavatkin jalansijansa ylioppilaskunnassa kenties selkeämmin vakiinnuttaneista ainejärjestöistä. Harrasteyhdistysten toiminnan kirjo on ainejärjestöjä huomattavasti laajempi: Tamyn piirissä toimii niin orkestereita, teattereita, kuoroja, edustajistoryhmiä kuin lukuisten muiden harrastusten ja vakaumusten ympärille muodostuneita yhdistyksiäkin.

Harrasteyhdistykset lisäävät erinomaisella tavalla tamperelaisten opiskelijoiden toimintamahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä. Kaikki eivät välttämättä löydä omanlaistaan seuraa ainejärjestönsä piiristä, ja vaikka löytäisivätkin, itselle mielekkään harrastuksen piirissä on aina mukavaa toimia porukassa. Lisäksi harrasteyhdistyksiin kuuluu useimmiten opiskelijoita muistakin tamperelaisista korkeakouluista, joten niiden toimintaan osallistumalla löytää mukavasti uusia tuttavia Tampereen yliopiston ulkopuoleltakin.

Harrasteyhdistykset ovat ainejärjestöjen tavoin yhtä lailla oikeutettuja ylioppilaskunnan järjestö- ja tukipalveluihin, ja nekin voivat yhdistysaseman saatuaan vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan esimerkiksi tekemällä aloitteita Tamyn toimintasuunnitelmiin ja talousarvioihin. Tämän ohella etenkin Tamyn järjestö- ja kulttuurisektorit tekevät mieluusti yhteistyötä harrasteyhdistysten kanssa: tuoreita esimerkkejä tästä ovat Tamyn ja Uta Debate Societyn järjestämä väittelyilta sekä Tamyn ja Elävän Kirjallisuuden Yhdistyksen yhteistyö A.E. Jänneksen kirjoituskilpailun teossa.

Harrasteyhdistystoiminnan kirjo

Tamyn piirissä toimivien yhdistysten parissa voit muun muassa

 • olla tekemässä maailmasta parempaa paikkaa
 • tutustua olut- ja viinikulttuuriin
 • toimia Tamyn edustajistossa
 • laulaa kuorossa, soittaa orkesterissa tai esiintyä teatterilavalla
 • osallistua ja järjestää monenlaista kulttuuritoimintaa kirjallisuudesta tanssiin
 • kansainvälistyä, saunoa, väitellä, retkeillä, pelata, urheilla, verkostoitua...

Ja jos omanlaistasi yhdistystä ei löydy, voit aina perustaa uuden ja hakea sille vaikka saman tien Tamyn yhdistysasemaa!Järjestöopas: Tamy ja järjestöt
Etusivu Yhdistysasema Järjestöpalvelut Toiminta-avustus Projektituki Yhdistyskoulutukset Ainejärjestökummitoiminta

Järjestöoppaan sisällysluettelo
Etusivu Hallitus, sen jäsenet ja tehtävät Kokoustekniikka Yhdistystoiminta ja -juridiikka Yhdistyksen talous Yhdistyksen tiedotus ja viestintä Tamy ja järjestöt Järjestötoiminta yliopistolla Järjestötoiminnan kehittäminen Tapahtumien järjestäminen Yhdistyksen perustaminen Hyvät käytännöt