Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Tietoa yhdistysasemasta

Kuinka yhdistysasemaa haetaan?
Mitä aseman saamiseksi vaaditaan?
Mitä oikeuksia yhdistysasema tuo?
Mitä velvollisuuksia Tamyn piirissä toimivalla yhdistyksellä on?
Voiko yhdistysaseman menettää? Entä voi siitä luopua?

Tarkemmin yhdistysasemasta säädetään Tamyn yhdistysohjesäännössä (pdf).

Kuinka yhdistysasemaa haetaan?

Yhdistysasemaa haetaan Tamyn hallitukselta, joka myöntää hakeneelle taholle yhdistysaseman tai ei myönnä sitä. Käytännössä haku tapahtuu lomakkeella, johon liitetään yhdistyksen säännöt, toimihenkilöluettelo ja viimeisin toimintasuunnitelma.

Yhdistysasemahaku on periaatteessa auki jatkuvasti, mutta hallitus käsittelee hakemuksia vain neljä kertaa vuodessa: helmikuussa, toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Hakemus tulee toimittaa Tamyyn käsittelyä edeltävän kuukauden viimeiseen arkipäivään mennessä, eli kevätlukukaudella hakemukset on toimitettava sähköpostitse järjestösihteerille viimeistään tammikuun tai huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä ja syyslukukaudella viimeistään elokuun tai marraskuun viimeiseen arkipäivään mennessä.

Aine- tai yksikköjärjestön asemaa ei voida myöntää useammalle kuin yhdelle samaa tarkoitusta toteuttavalle yhdistykselle. Vain yhdistyksille, joilla on yhdistysasema vuoden lopussa, voidaan myöntää toiminta-avustusta seuraavana keväänä.

Mitä aseman saamiseksi vaaditaan?

Yhdistysaseman voi saada yhdistys, jonka jäsenistä vähintään puolet on Tamyn jäseniä. Myös rekisteröity yhdistys, jonka jäsenistä vähemmistö on Tamyn jäseniä, voi saada yhdistysaseman, jos sen toiminta tukee Tamyn toimintaa ja jos hallitus pitää Tamyn jäsenten osuutta yhdistyksen jäsenistä riittävänä. Toiminnan tulee kohdistua Tamyn jäsenistöön ja edistää Tamyn jäsenten henkisiä, sosiaalisia tai yhteiskunnallisia pyrkimyksiä.

Yhdistys voi saada joko aine- tai yksikköjärjestön tai harrasteyhdistyksen aseman.

Ainejärjestön aseman voi saada Tampereen yliopistossa opiskelevien Tamyn jäsenten eli yhden tai useamman opintosuunnan tai tutkinto-ohjelman tai yksikön opiskelijoiden muodostama yhdistys, jonka toiminnassa on keskeistä toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edustajana sekä osallistua jäsentensä koulutuksen ja opintojen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Yksikköjärjestön aseman voi saada tarkoitukseltaan ainejärjestön kaltainen yhdistys, jonka muodostavat Tampereen yliopiston yhden tai useamman tieteenalayksikön kaikki ainejärjestöt.

Harrasteyhdistyksen aseman voi saada jonkin harrastuksen tai vakaumuksen pohjalta toimiva yhdistys. Harrasteyhdistyksen tarkoitus tai toiminta ei voi olla ristiriidassa Tamyn tarkoituksen ja toiminnan kanssa.

Mitä oikeuksia yhdistysasema tuo?

Tamyn yhdistysaseman saaneella yhdistyksellä on oikeus

Mitä velvollisuuksia Tamyn piirissä toimivalla yhdistyksellä on?

Tamyn yhdistysaseman säilyttääkseen yhdistyksen tulee

  • Vuosittain joko jättää yhdistysilmoitus tai hakea toiminta-avustusta.
  • Toimittaa muutetut sääntönsä Tamyyn järjestösihteerille

Muutoin yhdistysasema ei vaikuta yhdistykseen mitenkään: se ei poista yhdistyksiltä niiden itsenäisyyttä, eli Tamy ei puutu yhdistysasemalla yhdistysten järjestämään toimintaan. Tiivisti sanottuna yhdistysaseman saaminen osoittaa, että Tamy pitää yhdistyksen toimintaa Tamyn jäsenten kannalta merkittävänä ja haluaa tukea sitä mahdollisuuksien mukaan.

Voiko yhdistysaseman menettää? Entä voiko siitä luopua?

Yhdistysaseman voi menettää, jos

  • Yhdistyksen jäsenrakenne tai toiminta muuttuu merkittävästi
  • Yhdistys jää kiinni huijauksesta anoessaan taloudellista tukea Tamylta
  • Yhdistys unohtaa ilmoittaa itsestään Tamylle kahtena peräkkäisenä vuotena
  • Yhdistys toimii selkeästi ja toistuvasti Tamyn periaatteiden vastaisesti.

Yhdistysaseman epäämisestä päättää Tamyn hallitus. Yhdistys voi toki myös luopua yhdistysasemastaan ilmoittamalla siitä järjestösihteerille.