Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Toiminta

Tästä osiosta löydät ajankohtaista ja kattavaa tietoa ylioppilaskunnan toiminnasta.

Yliopistolain mukaan ylioppilaskunnan tehtävänä on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Tamyllakin on kolme roolia: edunvalvoja, palveluntuottaja ja kansalaisjärjestö.

Edunvalvojana Tamy valvoo jäsentensä etua paitsi Tampereen yliopistossa myös Tampereen seudulla. Ylioppilaskunta nimittää opiskelijaedustajat yliopiston ja sen yksikön hallintoon, toimii asiantuntijana, antaa lausuntoja ja tekee kannanottoja opiskelijoita koskevissa kysymyksissä sekä edustaa opiskelijoita erinäisissä valmistelevissa työryhmissä. Edunvalvontaa tehdään niin koulutus- ja sosiaalipoliittisissa kuin kansainvälisissäkin asioissa.

Ylioppilaskunnan jäsenpalvelut eivät tarkoita ainoastaan opiskelijakorttia, Aviisia, tilojen vuokraamista, lainopillista neuvontaa ynnä muita - Tamy järjestää myös monipuolisia tapahtumia ja muuta toimintaa! Aktiivisimmin niitä organisoivat ylioppilaskunnan valiokunnat ja jaostot, jotka toimivat eri sektorien alla.

Lisäksi Tamy tarjoaa jäsenilleen lukuisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, harjoittaa kansainvälistä toimintaa ja käyttää itse yhteiskunnallisia puheenvuoroja esimerkiksi kehitysyhteistyön, tasa-arvon ja ympäristöasioiden puolesta. Tutustu siis valiokuntien ja jaostojen toimintaan ja tule mukaan!