Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Toiminta-avustukset

Yleistä toiminta-avustuksista
Avustusten myöntämisperusteet ja hakuaika

Toiminta-avustustietoja vuodelta 2016
Toiminta-avustustietoja vuodelta 2015
Toiminta-avustustietoja vuodelta 2014

Yleistä toiminta-avustuksista

Tamyn hallitus myöntää vuosittain piirissään toimiville ainejärjestöille, yksikköjärjestöille ja harrasteyhdistyksille toiminta-avustuksia. Avustuksen tarkoituksena on nimensä mukaisesti tukea järjestön toimintaa. Lyhytkestoisempiin projekteihin, jotka eivät toistu joka vuosi, järjestöt voivat hakea Tamyn projektitukea.

Toiminta-avustusta voivat hakea aine- ja yksikköjärjestöt sekä harrasteyhdistykset, joille on myönnetty virallinen Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen asema. Tamyn hallitus vahvistaa luettelot näistä yhdistyksistä aina tammikuussa.

Lisäksi toiminta-avustusta hakevalla yhdistyksellä tulee olla vähintään kymmenen jäsentä lukuun ottamatta niitä järjestöjä, joilla ei ole henkilöjäseniä. Tämän ohella avustusta hakevalla rekisteröimättömällä yhdistyksellä tulee olla käytössään nimissään oleva pankkitili.

Tilikauden toiminta-avustuksiin varattavista rahasummista päättää edustajisto hyväksyessään Tamyn talousarvion. Vuodelle 2017 ainejärjestöjen ja yksikköjärjestöjen avustuksiin on varattu 28 788 euroa ja harrasteyhdistysten avustuksiin 10 485 euroa.

Mikäli Tamyn piirissä toimiva yhdistys ei hae toiminta-avustusta, on sen jätettävä vuosittain toiminta-avustushaun päättymiseen mennessä Tamyyn yhdistysilmoitus, joka laaditaan yhdistysilmoituslomakkeelle. Yhdistysilmoituslomakkeet löytyvät lomakkeet-sivulta.

 

Tutustu myös Tamyn yhdistysohjesääntöön (pdf).

 

Toiminta-avustusten myöntämisperusteet ja hakuaika

Toiminta-avustuksia myönnetään yhdistyksen toteutuneen ja suunnitellun toiminnan perusteella. Toiminta-avustuksia myönnettäessä yhdistyksen toimintaa verrataan muiden toiminta-avustusta hakeneiden aine- ja yksikköjärjestöjen tai harrasteyhdistysten toimintaan. Toiminta-avustusten hakuaika alkaa aina joulukuun alkuun mennessä ja päättyy seuraavan vuoden helmikuussa.

 

Vuoden 2017 hakukierros käynnistyy 1.12.2016, ja se päättyy harrasteyhdistyksillä 17.2.2017 ja aine- ja yksikköjärjeistöillä 24.2.2017. Tarkempaa tietoa ainejärjestöjen, harrasteyhdistysten ja yksikköjärjestöjen hausta ja avustusten myöntämisperusteista löydät alla olevien linkkien kautta:

 

Toiminta-avustustietoja vuodelta 2016

Toiminta-avustustietoja vuodelta 2015

Toiminta-avustustietoja vuodelta 2014