Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Valiokunnat, jaostot ja toimikunnat

Valiokunnat ja jaostot toimivat ylioppilaskunnassa keskustelun areenoina ja asioiden valmistelussa. Valiokunnissa on nimetyt jäsenet, mutta tapaamiset ovat avoimia kaikille lukuun ottamatta talousvaliokuntaa. Jaostojen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Hallitus voi pyytää valiokunnilta ja jaostoilta lausuntoja tarpeellisiksi katsomistaan asioista.

Yleisimmin valiokuntien toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus nimittää toimikauden alussa valiokuntien jäsenet (4–12 henkeä) asiantuntemuksen perusteella. Jäsenten lisäksi hallitus nimeää kuhunkin valiokuntaan oman edustajansa. Haku valiokuntiin järjestetään vuosittain loppuvuodesta.

Valiokunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan lukuun ottamatta talousvaliokuntaa, jonka puheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu organisoida valiokunnan toimintaa, kutsua koolle sen kokoukset ja dokumentoida niiden toimintaa. Puheenjohtajat ja nimetyt jäsenet voivat saada tehtävistään palkkiota.

Tamyssa toimii tällä hetkellä seuraavat valiokunnat, jaostot ja toimikunnat, joiden toimintaan voit tutustua niiden omilla sivuilla: