Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Viestintä

Tästä osiosta löydät tietoa Tamyn viestintäkanavista ja -keinoista, joihin lukeutuvat muun muassa sähköpostilistat, näiden sivujen tapahtumakalenteri, Aviisin ylioppilaskuntasivu, tapahtuu@uta.fi -listalle lähetettävä viikkotiedote sekä Tamyn Facebook-sivu, jonne pääset klikkaamalla viereistä kuvaa.

Kuvia Tamyn tapahtumista löydät Tamyn flickr-tililtä.

Lisätietoja antaa järjestö- ja viestintäasiantuntija.