Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuusnäkökulma on läpileikkaavasti mukana kaikessa Tamyn toiminnassa ja kannoissa. Tamy vaikuttaa muun muassa sukupuolten tasa-arvoon, esteettömyyteen, saavutettavuuteen ja ylipäänsä erilaisten ryhmien yhdenvertaiseen kohteluun. Tamy järjestää myös yhdenvertaisuuskoulutusta piirissään toimivien yhdistysten toimijoille.

Ylioppilaskunnalla on edustajansa yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmässä. Tamyn legendaariset Naiskulttuuripäivät ovat jo yli 30-vuotinen perinne. Tasa-arvotoimintaa tehdään myös hyvinvointivaliokunnassa. Lisäksi Tamy edistää yhdenvertaisuutta kaikessa vaikuttamistoiminnassaan eri yhteistyökumppanien kanssa.

Kaikissa yliopiston tai ylioppilaskunnan tasa-arvoon tai yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Tamyn hallituksen yhdenvertaisuusvastaavaan Leena Pihkalaan. Työntekijöistä yhdenvertaisuusasioista vastaa sosiaalipoliittinen asiantuntija.

Tutustu myös Tamyn yhdenvertaisuussuunnitelmaan, josta löydät Tamyn tavoitteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi Tamyn, järjestöjen ja opiskelijoiden keskuudessa. Suunnitelman liitteinä on myös käteviä muistilistoja tapahtumien järjestämiseen ja tiedottamiseen sekä tarkemmat linjaukset esteettömyydestä.