Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Ylioppilaskuntasi Tamy

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy on kaikkien Tampereen yliopistossa opiskelevien yhteinen etu- ja palvelujärjestö. Sen jäseniä ovat kaikki yliopistossa perustutkintoa suorittavat opiskelijat. Jatko-opintoja suorittavien jäsenyys on vapaaehtoista. Meitä tamylaisia on yhteensä noin 11 000 kahdella eri paikkakunnalla, joilla Tampereen yliopisto järjestää koulutusta: Tampereella ja Porissa.

Yliopistolain mukaan ylioppilaskunnan tehtävänä on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Tamyllakin on kolme roolia:

1. Edunvalvoja

Tamy valvoo jäsentensä etua paitsi Tampereen yliopistossa myös Tampereen seudulla. Tärkeimpänä Tamyn lakisääteisenä tehtävänä on nimittää opiskelijaedustajat yliopiston ja sen yksiköiden hallintoon. Näin opiskelijat ovat edustettuina siellä, missä heitä koskevia päätöksiä yliopistossa tehdään. Lisäksi Tamy toimii asiantuntijana, antaa lausuntoja ja tekee kannanottoja opiskelijoita koskevissa kysymyksissä sekä edustaa opiskelijoita erinäisissä valmistelevissa työryhmissä.

Valtakunnallisen tason vaikuttajana keskeinen on Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL), jonka jäsen Tamykin on. Yhdessä ja erikseen ylioppilaskunnat ovat neuvotelleet kaikki opiskelijoita koskevat tukijärjestelmät ja edut, ja tämä työ jatkuu hellittämättä. Viimeisimpiä esimerkkejä edunvalvonnasta ovat kampanjat yliopistokoulutuksen säilyttämisestä maksuttomana myös tulevaisuudessa sekä opintorahan sitomisesta indeksiin. Lisäksi Tamy oli vahvasti mukana vaikuttamassa Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätökseen säilyttää opiskelijan arvolippu ja yli 30-vuotiaiden opiskelijoiden alennus jatkossakin.

2. Palveluntuottaja

Tamy tarjoaa jäsenilleen ja piirissään toimiville noin 80 yhdistykselle runsaasti erilaisia palveluja. Niihin kuuluvat muun muassa neuvontapalvelut, ylioppilaslehti Aviisi, terveydenhoito YTHS:ssä, maksuton lainopillinen neuvonta, tapahtumat, toiminta ja paljon muuta. Tärkeä etu itsessään on opiskelijakortti ja sen tuomat opiskelija-alennukset.

3. Yhteiskunnallinen vaikuttaja

Tamy tarjoaa jäsenilleen lukuisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, harjoittaa kansainvälistä toimintaa ja käyttää itse yhteiskunnallisia puheenvuoroja esimerkiksi kehitysyhteistyön, tasa-arvon ja ympäristöasioiden puolesta.

Tamyn toimijat

Ylioppilaskunta koostuu tietenkin jäsenistä, joilla kaikilla on yhtäläinen oikeus osallistua sen toimintaan. Osallistumalla voit vaikuttaa siihen, mitä asioita ylioppilaskunta ajaa ja mihin asioihin se keskittyy! Yleisin reitti mukaan toimintaan kulkee ainejärjestöjen ja muiden yliopistolla toimivien yhdistysten, kuten edustajistoryhmien, kautta.

Tamyn ylin päättävä elin on nelikymmenpäinen edustajisto eli edari, joka valitaan yleisillä vaaleilla kaksivuotiselle kaudelle. Kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus äänestää edustajistovaaleissa sekä asettua ehdolle ja tulla valituksi edustajiston jäseneksi eli edaattoriksi.

Edustajisto myös valitsee vuosittain hallituksen hoitamaan Tamyn käytännön toimintaa. Hallitus on poliittinen toimija, joka johtaa ylioppilaskunnan toimintaa, käyttää ylioppilaskunnan puhevaltaa, edustaa ylioppilaskuntaa ja valmistelee asiat edustajiston päätettäväksi.

Yhdessä asiantuntijoiden ja muun henkilöstön kanssa Tamyn hallituksen jäsenet ajavat opiskelijoiden asiaa muun muassa koulutuspoliittisissa ja sosiaalipoliittisissa sekä kansainvälisyyteen ja järjestötoimintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi hallituslaiset ovat usein vastuussa pienempien sektoreiden, kuten liikunnan, ympäristön, yhdenvertaisuuden, kulttuurin ja yritysyhteistyön toiminnasta Tamyssa.

Hallituksen kanssa Yliopistonkadulla työskentelee joukko asiantuntevia työntekijöitä. Asiantuntijat ovat oman alansa ammattilaisia ja opastavat erilaisissa asioissa sekä tekevät paljon taustatyötä, jotta opiskelija voisi kokonaisvaltaisesti hyvin - myös huomenna. Älä siis epäröi ottaa yhteyttä!