Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Yritysyhteistyö

Tamy tekee yhteistyötä monien Tampereen talousalueen yritysten kanssa. Yritysyhteistyöstä vastaavat yrityssuhdekoordinaattori ja ylioppilaskunnan hallituksen yrityssuhdevastaava.

Tamyn tavoitteena on rakentaa itsensä näköinen yhteistyökumppaniverkosto, josta ylioppilaskunnan koko monialainen jäsenistö hyötyy. Tamy tarjoaa yli 12 000 potentiaalisen työntekijän tai asiakkaan lisäksi kumppaneilleen monipuoliset mahdollisuudet näkyä ja olla mukana tapahtumissaan ja muussa toiminnassaan.

Tamy on avoin yhteistyötarjouksille. Ensisijainen kontaktihenkilö yhteistyöasioissa on yrityssuhdekoordinaattori.

Tamyn yhteistyökumppaniksi - miksi?

Tampereen yliopisto on hyvin monialainen. Siksi Tamy pystyy tarjoamaan yhteistyökumppaneilleen joko valtavan määrän monipuolista potentiaalista työvoimaa tai aktiivisen asiakaskunnan. Yliopiston tarjonta kattaa käytännössä lähes kaikkien toimialojen tarpeet, ja Tamyn yhteistyöverkosto muihin alueen opiskelijajärjestöihin laajentaa mahdollisuuksia entisestään.

Tamy on edustettuna monella eri taholla. Sen lisäksi, että Tamyn piiristä löytyy yhteensä noin 80 ainejärjestöä ja harrasteyhdistystä, ylioppilaskunta on edustettuna myös monessa muussa paikassa. Yksi tärkeimmistä tahoista on Juvenes Yhtiöt, jonka Tamy omistaa puoliksi Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) kanssa. Muita tärkeitä tahoja, joissa Tamy on edustettuna ja voi siten vaikuttaa toimintaan ovat Tampereen yliopiston hallinto, YTHS, TOAS sekä Opiskelijan Tampere -hanke, joka takaa vahvan yhteistyöverkoston tamperelaisten korkeakouluopiskelijoiden välillä. Kaikkiin tahoihin, joissa Tamylla on edustus, voit tutustua Sisaryhteisöt-sivulla.

Jokainen yhteistyökumppani on Tamylle tärkeä. Tamyn suhdetoimintaa hoitaa yrityssuhdekoordinaattori, joka pitää huolen siitä, että kumppaneiden kanssa sovitut asiat toteutuvat ja että yhteistyö on mahdollisimman antoisaa molemmille osapuolille.

Tamy ei luovuta tietoja jäsenrekisteristämme suoramarkkinointitarkoituksiin.

Yrityssuhdekoordinaattorin yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.